През второто тримесечие, спрямо предходното, издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нарастват с 22.5%, жилищата в тях - с 29.2%, а общата им застроена площ - с 18.9%, показват данните на Националния статистически институт.

Броят на разрешителните за строеж, издадени на административни сгради, бележи спад с 14%, а тяхната площ - със 74.0%. Същевременно разрешителните за строеж, издадени на други сгради, се увеличават с 37.6%, а общата им застроена площ е повече с 1.4%.

Местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 216 жилищни сгради с 4 438 жилища в тях и 604 825 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 37 административни сгради/офиси с 22 798 кв. м РЗП и на 1 145 други сгради с  площ 504 845 кв. метра.

В сравнение с второто тримесечие на 2015 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 6.7%, броят на жилищата в тях - с 28.5%, а разгънатата им застроена площ - със 17.9%. Броят на разрешителните за строеж, издадени на административни сгради, намалява с 15.9%, докато тяхната РЗП нараства с 38.9%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) - 186, Пловдив - 160, Варна - 123, и Бургас - 107.

Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 1 330, Пловдив - 854, Бургас - 522, и Варна - 380. През второто тримесечие на т.г. е започнал строежът на 836 жилищни сгради с 2 961 жилища в тях и с 418 895 кв. м обща застроена площ, на 23 административни сгради/офиси и на 573 други сгради.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават с 39.1%, броят на жилищата в тях - с 13.7%, а общата им застроена площ е повече с 18.5%. Нарастване се наблюдава и при броя на започнатите административни сгради, и при другите сгради съответно с 64.3 и 55.3%, като разгънатата застроена площ на административните сгради се увеличава над шест пъти, докато тази на другите сгради намалява с 6.8%.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: София (столица) - 129 жилищни, 6 административни и 23 други сгради; Варна - 117 жилищни, 4 административни и 45 други сгради; Пловдив - 103 жилищни и 63 други сгради; Бургас - 68 жилищни и 30 други сгради