Много хора не изучават чужди езици, обяснявайки нежеланието си по редица причини. Повечето от техните аргументи са направо несъстоятелни и говорят повече за липса на амбиции, воля, за мързел, отколкото за материални и други пречки.

Истината е, че в съвременния свят, където всичко е взаимосвързано, познаването на чужди езици дава огромни предимства.

Посочваме 10 причини за ползата от изучаване на чужди езици.

Снимка 332129

Източник: iStock

Общуване

Един от важните аспекти в живота на всеки човек е способността да се общува с други хора. А способността да контактувате на езика на събеседника е огромна привилегия.

Многоезичните хора имат възможност да имат по-широк социален кръг както в личния, така и в професионалния живот.

Познаването на чужд език ви прави "своя" във всяка страна, което отваря затворени врати буквално и в преносен смисъл.

Кариерно развитие

Владеенето на чужди езици може да помогне за значително напредване в кариерата, тъй като ще се откроите към по-добре в сравнение с колеги, които не знаят езици.

Познаването на чужди езици е сред десетте най-популярни умения, които се изискват в почти всяка сфера на дейност. В същото време в съвременния свят непрекъснато нараства търсенето на специалисти с езикови познания.

Компаниите търсят служители, които могат свободно да общуват с представители на други нации. Това ви позволява да разширите и укрепите бизнеса си в чужбина. И заплатите на тези служители, като правило, са по-високи.

Снимка 362266

Източник: iStock

Тренировка на мозъка

Многобройните познавателни предимства, които предоставя чуждоезиковото обучение, не могат да бъдат отречени.

Хората, които говорят чужди езици, имат добра памет, способни са да решават проблемите по-добре и да имат критично мислене.

Те имат високо ниво на концентрация, те са по-креативни и гъвкави в работата и в живота.

Освен това, тъй като хората остаряват, тези, които говорят чужди езици, могат да поддържат психичното си здраве и когнитивните си функции по-дълго.

Снимка 261018

Източник: iStock

Връзка с други култури

Езикът е най-прекият начин да научите повече за други култури.

Способността да говориш чужд език, да изразяваш мислите си, да общуваш - всичко това ни дава възможност да научим за изкуството, културата, литературата на страната, в която се говори този език.

Разбирането на културата на една страна води до по-голяма толерантност, съпричастност и приемане на другите.

Според проучвания децата, изучаващи чужди езици, показват по-приятелско и толерантно отношение към културата на страната, чийто език са преподавани.

Снимка 426040

Източник: iStock

Възможност да се види света

Пътуването до други страни няма да остави никого безразличен: нов опит, нови познанства, нови места.

Но хората, които познават чужд език, имат повече възможности да видят не само популярните туристически атракции, но и да открият неизследвани кътчета на посетената страна.

Достъп до оригинала

В света има над 6 хиляди езика, затова често се нуждаем от превод.

Въпреки това, ако знаем поне един чужд език, това ни дава възможност за достъп до информация в оригиналния източник.

По-специално, хората, които познават чужд език, могат свободно да търсят информация в интернет на този език, без да се ограничават само до преводни материали.

Станете полиглот

Изучаването на един чужд език може да ви накара и помогне лесно да усвоите втори чужд език. Това е особено лесно за деца.

Факт е, че при изучаването на чужд език в мозъка ни се развиват определени връзки, които отговарят на учебния процес.

По този начин изучаването на всеки един от следващите езици вече е дадено по-лесно.

Снимка 267384

Източник: iStock

Увереност в себе си

Всеки, който учи чужд език, прави грешки и това често се случва публично. Но това е важна част от процеса.

Изучаването на чужд език означава, че ще напуснете зоната за комфорт.

И когато правите по-малко грешки или изобщо не ги правите, това носи чувство на дълбоко удовлетворение.

По-успешно вземане на решения

Според изследвания, решенията, които вземате, докато мислите на втори език, са по-разумни от решенията, взети на вашия собствен език.

Когато мислим на чужд език, ние се дистанцираме от емоционалните си реакции, които са силно свързани с родния ни език.

В резултат на това решението се взема въз основа на факти с минимална връзка на емоциите.

Снимка 277643

Източник: iStock

Откриват се нови перспективи

Когато изучаваме чужд език, а с него и различна култура, несъзнателно се сравняваме с това, което ни е познато.

Изучаването на други култури може да ни помогне да погледнем нашата местна култура и да идентифицираме нейните както положителни, така и отрицателни аспекти , на които не сме обръщали внимание преди.

Всичко това открива нови перспективи, както и нови възможности за развитие.