Да се разбираш с прекия си ръководител е чудесно. Най-вече добрите отношения с него може да направят ежедневните работни задължения по-приятни.

Възможно е дори да чувствате шефа си толкова близък, че да излизате понякога заедно след работа или да го поканите на някой ваш личен празник.

В края на работния ден обаче е важно да си спомните, че вашият добър приятел стои по-високо от вас в кариерната йерархия. И има граници, които не трябва да минавате.

За тези случаи от Business Insider посочват списък от неща, които никога не трябва да казвате директно на шефа си. Макар той да е ваш приятел. Ето някои от тях:

 1. Това е невъзможно.
 2. Грешиш за това.
 3. Можеш ли да помолиш някой друг да го свърши?
 4. Не мога да го направя.
 5. Това не е част от моята работа. Няма как да го свърша.
 6. Не знам нищо за това.
 7. Ще опитам да го направя.
 8. Не ми плащате достатъчно, за да правя това.
 9. Не е споменато в длъжностната ми харектеристика.
 10. В момента преживявам раздяла. Невъзможно ми е да върша работата си днес.
 11. Какво печеля аз от това?
 12. Това не е същото, което ми беше казано преди.
 13. Направих най-доброто, което можах.
 14. Опитвал съм това и преди. Не се получава.
 15. Наистина вината не е моя. Виновен е този или онзи.
 16. Не мога да работя с него/нея.
 17. Защо този или онзи се държи/прави винаги това.
 18. Нямам решение за проблема.
 19. Отчаян съм/Скучно ми е на работа.
 20. Много съм зает в момента. Може ли тази задача да изчака?
 21. Утре ще си тръгна по-рано, защото съм зает/а.