Повишение! Най-сладката дума за всеки работохолик. Не е нужно обаче да сме обсебени от работата, за да се стремим към изкачване на служебната стълбица.

По-високата позиция предполага по-високо заплащане, но и не само. С повишението идват много отговорности, много връзки с партньори на компанията и повече часове, прекарани в труд.

Затова всеки шеф следи изпълнението на ежедневните задачи, начините на комуникация, но и много други фактори, преди да даде зелена светлина на служителя си и да му отвори вратите към по-високите позиции във фирмата.

Ето кои са трите стъпки, които могат да впечатлят началника, подбрани от Business Insider.

Показване на компетенция

Първата и основна стъпка към всякакъв вид професионално израстване е компетентността. Това звучи много просто, но всъщност е нещо, което много професионалисти градят с години.

След определен период от време, прекарано в дадена фирма, служителите просто очакват повишение.

Претенциите за повишение трябва да са в тон с определени умения, а с много малки усилия може да покаже видимо увеличение на производителността на работното място.

Развитие на лидерска стратегия

Големите и трудни задачи изискват време, за да се фокусираме върху изпълнението им. Освен това е важно и умението за разпределяне на работата сред екипа, което изисква и способност за ръководене.

Показването на подобна стратегия в офиса със сигурност би се харесала на началника, когато трябва да вземе решение заслужава ли един служител повишение или не.

Способности за ефективно общуване

Общуването играе огромна роля в ефектиното лидерство. Най-добрите комуникатори знаят, че лидерите се разглеждат като ефективни в зависимост от ситуацията и тяхната публика.

Мъжете в ръководството са склонни да слушат да се разбере основните моменти от това, което говорещият казва. Докато жените в ръководството са склонни да искат да разберат как се чувства говорещият.

И двете стратегии могат да бъде ефективни в зависимост от ситуацията. Овладяването им със сигурност биха издигнали служителя в очите на началника.