Когато една от най-големите компании за управление на активи обяви, че отваря тази година свой глобален хъб при това в Будапеща, тази новина дойде малко изневиделица. Година по-рано вероятно не би имало съмнение, че фирмата ще избере за тази цел Лондон.

"Една трета от тези от банковия сектор, които искат да се преместят от английската столица, се насочват към унгарската", коментира Мелани Сиймор от подразделението на BlackRock в Будапеща.

Тази тенденция говори за нещо много по-мащабно. Докато Лондон се готви за отлив на висококвалифицирана работна ръка след "Брекзит", държавите от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) се готвят точно за обратното.

7 града, които могат да откраднат бизнеса на Лондон след "Брекзит"

7 града, които могат да откраднат бизнеса на Лондон след "Брекзит"

Коя ще бъде новата финансова столица на Европа?

Докато десетилетия наред високообразованите източноевропейци търсеха по-добра реализация на Запад, то днес родните им страни могат да им предложат много повече. Някои експерти смятат, че в това число ползи може да извлече и България.

Световни корпорации, като Goldman Sachs Group в Полша и Pfizer в Чехия възнамеряват да утроят служителите си във финансовата и правната сфери, в изследователските си центрове и т.н. до 1 милион души през 2025 година. Това става ясно от Association of Business Service Leaders, цитирани от Bloomberg.

"Тези хора мечтаят да се приберат вкъщи", коментира Сиймор. "Единствената причина да са на друго място е, защото досега не са имали кариерни възможности, които да задоволят амбициите им", обяснява тя.

Полша ще привлича 30 000 работници от Острова

Полша ще привлича 30 000 работници от Острова

Страната се опитва да се възползва от Брекзит

Бизнес моделът на световните корпорации в ЦИЕ е познат и у нас. Те се възползват от по-ниските разходи за заплати в региона, като в хиляди кол центрове сега работят често висококвалифицирани служители.

Лидер в това отношение е Полша, като в най-голямата икономика в Източна Европа има 936 такива центъра, където заетите са 212 хиляди души. Очакванията са до 2020 година те да се увеличат до 300 хиляди.

Капацитетът на сектора и у нас се очаква да нарасне осезаемо до този период. Според данни на Българската аутсорсинг асоциация през 2015 година заетите в сферата са били 42 хиляди души. Прогнозите са за увеличение на служителите в аутсорсинг сектора до 64 хиляди души през 2020 година.

Прогноза: Аутсорсинг секторът ще създаде още 20 000 работни места до 2020-а

Аутсорсинг секторът ще създаде още 20 000 работни места до 2020-а

И ще нарасне с 20% през следващата