В България има около 30 000 IT специалисти, наети на трудов договор. Средната заплата в сектора е €1 400, показва годишният доклад на Software Association. Тази цифра обаче не говори достатъчно и не дава отговор на въпрос дали наистина току-що завършилите програмисти наистина взимат по €1 000? И колко опит трябва в сектора за заплата от €5 000?

Последното изследване на Trending Topics и Noble Hire - платформа за търсене на кадри - дава отговор на този въпрос. Noble Hire посочват, че работят само с компании, които са прозрачни в начина на работата си и заплащането. На основа на техните обяви, Trending Topics състави таблица с предложените брутни и нетни заплати и посочва как се сравняват със заплатите в Западна Европа.

Даниел Динес - предприемачът, който стана първият IT милиардер на Румъния

Даниел Динес - предприемачът, който стана първият IT милиардер на Румъния

Каква е неговата история?

На пазара в България най-търсени са senior back-end developer и работодателите са готови да платят до €4 000. Заплатите за младшите програмисти започват от €515.

Опит Класификация Брутна заплата в евро Нетна заплата в евро
Стажант (0 до 1 година) Data 663 - 918 515-712
Младши (1 до 2 години) Data 663 - 1275 515-990
Full Stack 1020-1632 792-1280
Средно ниво (2 до 3 години) Back-End 1020-3612 792-3062
Data 918-1530 712-1187
Front-End няма данни
Full Stack 1275-2122 989-1720
Mobile 1785-2236 1162-1913
QA 1020-2601 792-2150
Старши (3 до 5 години) Back-End 1275-4182 989-3574
Data 1479-2346 792-1922
DevOps & Sys Admin 1020 - 2142 792-1738
Full Stack 1275-3825 989-3253
Mobile 1683-4177 1325-3569
QA 1122-3366 870-2839
Експерт (над 5 години) DevOps & Sys Admin 1997-4233 1608-3620
QA 2125-3400 1722-3380
Back-End 3570-4947 3023-4263
Data 3188-4037 2679-3444

Какви са заплатите в Западна Европа?

В годишния си доклад софтуерната асоциация БАСКОМ се опитва да сравни стандарта на живот на програмистите в България и в Западна Европа. Според оценките ѝ при средна заплата от около €23 500 за година в България, еквивалентната във Великобритания е £49 000, а в Германия - €53 000. Използвайки данните на Световната банка за паритет на покупателната способност, се оказва, че българските програмисти живеят по-добре от колегите си на Острова и горе-долу на същото ниво като тези в Германия.

Брутна заплата 2018
Средно за България 45 900 лева
Еквивалентна на българската във Великобритания 49 000 паунда
Средна за Великобритания 34 600 паунда
Еквивалентна на българската в Германия 50 800 евро
Средна за Германия 50 600 евро