Българите имат най-голям интерес да работят като компютърни специалисти и лекари, а бягат от професии, като фермер, артист, шофьор и строител. Това показва ново изследване на "Алфа Рисърч", посветено на темата за престижа и интереса към различните професии у нас.

Проучването е проведено в периода 12 - 22 юни 2017 година, като в него са се включили 1024 пълнолетни граждани от цялата страна. Последният такъв доклад е бил изготвен през 2008 година.

Данните сочат, че компютърен програмист и лекар влизат в графата на най-желаните професии през последното десетилетие. Въпреки това има разлика в тенденциите в двете категории. Ако при първата между 2008 и 2017 година има нараснал интерес с ръст до 36%, то атрактивността на кариера в здравния сектор намалява.

"Ако този тренд е индикатор за доброто състояние, увеличаващия се брой компании и популярност на ИТ сектора, то перспективите пред кадровото обезпечаване на медицинските грижи са повече от тревожни", посочват от агенцията.

Интересното е, че перспективата за развитие в технологичната сфера е по-характерно за децата на високообразованите хора с по-големи доходи, които живеят в столицата и големите градски центрове.

След тези ИТ сектора и в здравеопазването, най-желани са професиите икономист, инженер, адвокат, митничар и полицай. Въпреки това при всички изредени, с изключение на инженерните дейности, се забелязва спад в интереса.

"Известен положителен тренд е налице в нагласите към силно дефицитните през последните години инженерни специалности: от 15% през 2008 година до 19% през 2017 година. Този ръст обаче продължава да е недостатъчен, за да покрие нуждите на индустриалното производство", се казва в доклада.

Все по-голям отлив продължава да има в секторите, които са от най-голяма обществена значимост. В това число влизат заетите в сферата на образованието и полицаите.

"В сравнение с 2008 година привлекателност и престиж губят професии като адвокат (спад от 25% на 16%), митничар (от 13% на 7%), политик (от 9% на 5%) и журналист (от 7% на 5%)", става ясно още от доклада.

Снимка 302980

Източник: Алфа Рисърч