Повечето млади румънци намират работа по обичайния начин, изпращайки автобиографиите си, но почти 1/3 от тях започват работа с помощта на роднини или познати, показва проучване на Националния статистически институт на Румъния.

В страната има 4.87 милиона млади хора на възраст между 15 и 34 години, а 2/3 от тях са завършили образованието си, съобщават местни медии. Двама на всеки 5 млади румънци обаче не планират да ходят в колеж или университет, тъй като смятат, че гимназиалното образование е достатъчно.

Броят на наетите на работа младежи е 2.5 милиона, а останалите 2.36 милиона са безработни.

Изпращането на автобиографии остава най-успешният начин за намиране на работа (49.3% от всички случаи на започване на работа).

Вторият най-популярен метод е помощ от роднини, познати или приятели (методът, по който 28.8% от младите румънци са си намерили работа).

Останалите начини са рекламите за работа, публикувани в медиите или в Интернет (7%), последвани от директен контакт от страна на работодателя (6.8%).

Проучването показва също, че мобилността на работната сила е изключително ниска в Румъния, като само 4 на всеки 100 младежи променят мястото, където живеят, за да си намерят работа.

Междувременно един на всеки 10 работещи младежи се нуждае от повече от един час, за да стигне до работното си място.

От общия брой работещи млади хора по-малко от половината (44.1%) смятат, че образованието им съответства на изискванията на текущата им работа.

Един на всеки 5 твърди, че завършените от него курсове отговарят малко или много малко на задачите, които трябва да изпълнява на работното място.