Изглежда през последните години, все повече от заетите в най-новата страна от еврозоната, (очакват да) получават допълнителен бонус за лятната си почивка. Тази година над половината (56%) от работещите в Хърватия очакват да получат бонус "ваканция". За сравнение, през 2020 г. само една четвърт от работещите (24%), очакваха да получат допълнителни средства за лятната почивка, през 2021 г. този процент скочи до 39%, през 2022 г. - до 49%, а през 2023 г. - до 52%, отбелязват от портала MojPosao.

Сред очакващите бонус "ваканция" в Хърватия, сега най-много са работещите в държавни фирми и институции (съответно 93% и 94%), обаче пък техните очаквания са за по-малки суми - средно около 279 евро.

Малко повече от половината анкетирани, работещи в чуждестранни частни компании в Хърватия, очакват да получат бонуси за почивката си, но пък техните очаквания са най-високи - от около 365 евро.

От друга страна, оптимизмът сред работещите в частни местни компании е най-нисък - само 38% от тях очакват да получат необлагаем бонус за ваканцията си, в размер на средно 332 евро.

Еврозоната и Шенген не успяха да привлекат инвеститори в Хърватия

Еврозоната и Шенген не успяха да привлекат инвеститори в Хърватия

Година по-късно