От есента на 2016 г. Факултетът “Mатематика и информатика” (ФМИ) във Великотърновския университет „Св.Св.Кирил и Методий“ (ВТУ) стартира нова бакалавърска специалност „Софтуерно инженерство“. Програмата е разработена в партньорство между научните екипи на университета и водещата българска ИТ компания PROGRAMISTA. Това обявиха деканът на ФМИ във ВТУ проф. Мирослав Гълъбов и Димитър Манчев, управляващ директор на PROGRAMISTA.

Основната цел на програмата е да обърне образователния процес – първите две години да се изучава основно техническо ноу-хау, а след това да бъде въведено и изучаването на теоритични дисциплини. През първата година ще бъдат приети до 160 души. Иновативният образователен проект прави заявката, че ще осигури първокласно ИТ образование на световно ниво и ще дава възможност за професионална реализация още по време на обучението на студентите.

Сред основните направления, които ще се изучават, са: програмиране, качество на софтуер, процеси при разработка на софтуер, алгоритми и структури от данни, изкуствен интелект, операционни системи и мрежи, разработка на игри и др.  Всяко направление ще има по няколко дисциплини в учебния план. Ще се изучават общо 49 дисциплини, от които 28 задължителни, 16 избираеми и 5 факултативни.

„Основен приоритет в стратегията на компанията е да подкрепяме проекти, които спомагат за развитието на висшето образование в областта на IT сектора. В страната ни в момента има недостиг на около 20 000 специалисти. Според нас университетското образование има „заключен потенциал“, който лесно може да бъде освободен и студентите да са подготвени веднага след завършването на университета за наистина конкурентния бранш, в който им предстои да се реализират.

Чуждестранните компании вече не идват в страната ни заради евтината работна ръка, а заради висококвалифицираните специалисти, с които България разполага. Всички ние имаме отговорността да подкрепим тази тенденция и да съдействаме за нейното устойчиво развитие.“, категоричен е Димитър Манчев, управляващ директор на PROGRAMISTA.

Инвестициите за създаването на новата специалност, което включва научния капацитет и средствата за технологичното й обезпечаване, са безвъзмездно дарение от компанията за Великотърновския университет. Очакванията са резултатите от тази програма да подпомогнат цялостното развитие на ИТ сектора в страната и студентите, които завършват специалността, да могат да се реализират в предпочетена от тях ИТ компания.

Научният екип в PROGRAMISTA e систематизирал цялото технологично ноу хау, придобито благодарение на международния опит на специалистите в компанията, и на базата на това са подготвени обучителни проекти за целите на програмата. Лекционните материали са разработвани съвместно, като университетът е избрал методологията и теоретичната част. Компанията се е погрижила  тези абстрактни концепции да бъдат преподавани чрез реални примери от индустрията.

„Убедени сме, че българските университети са способни да генерират висококвалифицирани кадри. Вместо да създава частни академии, бизнесът трябва да се стреми да си партнира със съществуващите университети, за да споделя опит и знания от първа ръка със студентите и да ги запознава с най-актуалните тенденции в сектора.

Университетите, респективно и студентите, имат огромен потенциал, който трябва да бъде развит така, че младите хора да се реализират бързо и успешно на пазара, да имат високи доходи и висок стандарт на живот, без да се налага да напускат България“, заключава Никола Вълчанов, технически директор в PROGRAMISTA и ръководител на научния екип в компанията.