Намалява броят на безработни българи, като в момента процентът на хора, които няма с какво да си изкарват прехраната, е 8 на сто.

Това сочат данни от Националния статистически институт за второто тримесечие от настоящата година, а според статистиката безработните у нас са 265.6 хиляди.

В сравнение със същия период през 2015 година броят на българите без работа в страната ни е намалял с 65.3 хиляди души, като безработните са се стопили с 1.9 на сто.

Родните висшисти без препитание са близо 13 на сто от всички безработни, а първо място в това отношение държат хората с основно или по-ниско образование, при които процентът на безработица е малко над 38 на сто.

От НСИ отчитат още, че 37.9 хиляди българи търсят първата си работа, а в същото време процентът на безработни младежи у нас бележи спад.

Броят им е близо 11 процента от българите без препитание, а стойността на този показател е 3 на сто по-ниска спрямо обстановката в страната през второто тримесечие на 2015 година.

Наравно с това трудещите се българи са нараснали с 1.3 процента. През второто тримесечие на 2016 година работещите млади, на възраст от 15 до 29 години, са били общо 39.7 процента от населението.

Общо 49.5 на сто от българите се трудят активно, а броят на наетите е скочил с 0.8 процента за период от една година.

От всички наети лица през април, май и юни 4.5 на сто са на временно работно място.

Най-много са наетите българи в частния сектор. На частно работят 1 991.8 хиляди нашенци или 74.6% от трудещите се. Това бележи ръст от 2.4% на наетите за сметка на служителите в обществения сектор, където процентът на работещи намалява с 3.4 на сто.