Нивото на безработица в Русия през март падна до исторически минимум - 2,7%, или 2 милиона души. Това се казва в доклад на Росстат (Руската статистическа служба) за Социално-икономическата ситуация в страната за първото тримесечие на 2024 г., който документ е на разположение на РБК.

А за цялата 2023 г., средногодишното ниво на безработица в Русия е 3,2%, което е най-ниското годишно ниво на показателя от началото на наблюдението от 1992 г., казва Дмитрий Платигин, генерален директор на Всеруския научно-изследователски институт по труда.

По данни на Росстат, работната сила на възраст от 15 и повече години е 75,6 милиона човека, от които 73,6 милиона души са класифицирани като ангажирани в икономически дейности. Останалите 2 милиона не са имали работа или са търсили и са били готови да започнат работа в близко бъдеще.

Делът на безработните жени през март е 53%. Средната възраст на търсещия работа през март в Русия е 39 години. Средната продължителност за намиране на нова работа е 5-6 месеца.

Росстат регистрира ръст от 1,9 процентни пункта през март на тези, които търсят работа от един до три месеца, като техният дял от всички търсещи работа е почти 30%, т.е. има леко съкращение на времето за наимране на нова работа. Но все пак, близо 13% от хората са се опитвали да си намерят работа повече от година.

Възнаграждението при най-високоплатените професии в Русия

Възнаграждението при най-високоплатените професии в Русия

Най-високи за заплатите на ИТ специалистите