Работният ден може да бъде изтощителен за едни, но не чак толкова натоварен за други. Степента на умора зависи от това с какво е зает човек и в каква сфера се развива професионално.

Изследване на британския Институт за персонал и развитие, който се занимава с дейности в областта на човешките ресурси, показва, че служителите в публичния сектор са уморени след работа през повечето време за разлика заетите в останалите сектори. Данните сочат, че те се трудят и под доста по-голям стрес, пише Bloomberg.

Според експертите самото естество на работата за хората в публичния сектор не е толкова по-различно от това на служителите в частния. Разликата обаче е, че те трябва да се справят с много сложни и тромави процедури, както и с документация.

Един на всеки пети зает в публичния сектор признава, че се чувства притеснен през повечето или през цялото време, докато върши задълженията си. Това е двойно повече от броя на работещите в частния.  

От друга страна обаче от института подчертават, че въпреки стреса и напрежението, служителите в публичната сфера са по-удовлетворени от колегите си в частната.

Съветите на 5 световни лидери как да се справим със стреса

Съветите на 5 световни лидери как да се справим със стреса

При тях дейсват