Мария Ангелова е новият директор "Човешки ресурси" в МЕТРО България. Преди това тя е ръководител на същия сектор в компанията - длъжност, която заема от февруари 2020 г. С новата си позиция тя се присъединява и към Борда на директорите на МЕТРО България.

"Гордея се, че непрекъснато развиваме екипа си. Обръщаме специално внимание на обучението на хората и разширяваме полето на техните възможности за усъвършенстване", споделя тя.

Независимо от трудностите, тя никога не се отказва от основната си цел - да развива хората в компанията и да се грижи за тяхното здраве, щастие и ефективност на работното място. Отдадеността ѝ към работата е в основата на много от успехите на МЕТРО България през последните две години. Мария става част от МЕТРО в изключително предизвикателни времена малко преди началото на пандемията от COVID-19. Умело оглавява междуфункционалния екип, сформиран за справяне с кризата, и полага почти денонощни усилия за опазване живота и здравето на служителите в компанията.

Наред с това са и функционалните приоритети на екип "Човешки ресурси", които тя има грижата да развива в няколко направления - привличане на таланти, обучение и развитие на служителите, оценка на представянето и потенциала, устойчив и отговорен бизнес. Всички изброени носят на МЕТРО България престижното отличие ТОП Работодател, което компанията получава в продължение на пет поредни години.

"Винаги съм искала компанията, в която работя, да създава условия за спокойна и удовлетворяваща работа, така че когато всеки се прибере вкъщи, да може пълноценно да се отдаде на семейството си. Един от основните ми приоритети е хората да се чувстват добре на работното си място и да са удовлетворени от постиженията си", допълва Мария Ангелова. Мария Ангелова има повече от 20 години опит в областта на човешките ресурси в различни мултинационални компании в сферата на производствотои бързооборотните стоки.

Завършила е "Политология" в Софийски университет "Св. Климент Охридски". Има двама сина.