Явор Стефанов е новият директор "Търговски отдел" на Кока-Кола ХБК България. Той поема функциите от предшественика си Марко Андрич, който занапред ще отговаря за търговските операции на компанията в Румъния.

Като търговски директор, Стефанов ще ръководи повече от 400 служители и ще отговаря за стратегическото управление и бъдещото развитие на търговската дейност на компанията.

Ката Барариу е новият директор на Центъра за споделени услуги на "Кока-Кола Хеленик" в България

Ката Барариу е новият директор на Центъра за споделени услуги на "Кока-Кола Хеленик" в България

Тя ще поеме ръководството на организацията, която доставя услуги в сферата на финансите и човешките ресурси за всички пазари на Групата на Кока-Кола ХБК в 28 държави

"За мен е професионално предизвикателство и отговорност да продължим да отстояваме лидерската позиция на Кока-Кола ХБК на пазара. Обогатяваме непрекъснато нашето 24/7 портфолио и предлагаме разнообразни решения за всеки повод за консумация и пазаруване на потребителите ни. Познавам отвътре възможностите на екипа и заедно ще продължим да надграждаме високите постижения във всички канали", коментира Явор Стефанов.

Дора Стрезова-Николова е новият изпълнителен директор на Кока-Кола България

Дора Стрезова-Николова е новият изпълнителен директор на Кока-Кола България

Tя има над 18 години опит в хранително-вкусовата индустрия

Неговият професионален път в Кока-Кола ХБК започва през 2005 г. като търговски представител. През изминалите 17 години той изкачва последователни стъпала в кариерата си, като изгражда широк и критичен опит в областта на продажбите и търговските умения. През последните години Стефанов успешно внедрява нов модел на работа, благодарение на който компанията подобрява пазарните си дялове.