Общоприето схващане е, че залежите на уран са оскъдни, заради базовата роля, която играе в генерирането на ядрена енергия. Но всъщност уран има в изобилие: той е по-изобилен от златото и среброто като количества.

Къде?

Visual Capitalist показва как е "разпределен" урановият ресурс по държави. Цифрите идват от Световната ядрена асоциация, които са последно актуализирани през август 2023 г.

Всъщност три страни държат половината от резервите на световния уран. Австралия, Казахстан и Канада имат най-големия дял от наличните уранови ресурси - повече от 50% от общите световни запаси.

От тях в Австралия има открити 1,7 милиона тона уран в момента (28% от световните резерви). Мина Олимпик Дам, която се намира на около 600 километра северно от град Аделаида, е най-голямото находище на уран в света, както и четвъртото най-голямо находище на мед в световен мащаб.

Въпреки това, Австралия е едва четвъртият по големина производител на уран в момента и се нарежда на пето място по производство на уран за всички времена.

Уран: Горивото за чиста енергия

Уран: Горивото за чиста енергия

Коя е страната с най-висококачествените залежи на уран

Държавите Русия и Намибия имат приблизително еднакво количество запаси от уран: по приблизително 8%, което се равнява на около 470 000 тона. Южна Африка, Бразилия и Нигер също имат по 5% от общите депозити в света. Китай допълва топ 10 с 3% дял от запасите на уран, или около 224 000 тона.

Държава Дял от светните резерви на уран Уран (тон)
Австралия 28% 1.7M
Казакстан 13% 815K
Канада 10% 589K
Русия 8% 481K
Намибия 8% 470K
Южна Африка 5% 321K
Бразилия 5% 311K
Нигер 5% 277K
Китай 4% 224K
Монголия 2% 145K
Узбекистан 2% 131K
Украйна 2% 107K
Останалата част от света 9% 524K
Общо 100% 6M

Общото количество уран в света не е известно точно - и постоянно могат да се откриват нови находища. Нещо повече - световни запаси от уран, за които се знае, се увеличиха с около 25% само през последното десетилетие, благодарение на по-добрата технология, която подобрява проучването за това.

Трябва да се спомене и фактът, че не всички находища на уран са еднакви. Например Олимпик Дам уранът се добива като страничен продукт от добива на мед, който се извършва на същото място. В Южна Африка се появява като страничен продукт по време на обработката на руди в процеса на добив на злато.