Статията е обновена на 28.03.2020г. в 19.00 часа след изпратено уточнение от "ВИТТЕ Аутомотив", че не спират работа, а променят организацията на производството.

Епидемията продължава да затваря заводи в България. Българска браншова камара - Машиностроене (ББКМ) съобщи в четвъртък, че някои от най-големите фирми, поддоставчици за автомобилостроенето, спират работа.

Сред тях е "Линамар България", която има завод в Русе. Първоначално предприятието съобщи, че ще спре работа от 6 до 10 април, но вчера стана ясно, че спирането ще започне още от 30 март.

"ВИТТЕ Аутомотив" е организирала работа в производството на групи, което позволява на всяка от групите да бъде изолирана (да си бъде вкъщи) минимум 14 дни. За администрацията е въведена работа от вкъщи, като винаги има представител от съответния отдел в компанията.

От компанията посочват, че европейските производители на автомобили вече спряха работа. От друга страна предприятието изпитва трудност да осигури безопасността на работещите. "Опасенията на ръководството са, че китайските поддоставчици възстановяват производството си, а поддоставчиците (конкуренти) от Мексико не са спирали работа и вероятността да бъдат изместени от тях е много голяма".

От ББКМ съобщават и за друга "ключова фирма", която временно спира работа в двата си завода за две седмици. "Язаки" вече съобщи, че спира дейност в Сливен и Димитровград, като ще намали производството и в Ямбол.

„Язаки“ спира дейността си в Димитровград и Сливен, а в Ямбол производството се свива
Обновена

Един от най-големите работодатели в България спира дейността на два от заводите си

В трите завода, които ще останат затворени до 5 април, работят почти 4 500 души

Проблеми има и в корабостроенето. "Бургаска корабостроителница" остава без работа, въпреки договорите с Русия, тъй като руските специалисти не могат да дойдат в България.

Най-големият кораборемонтен завод, "Одесос", в момента довърша ремонта на кораб, но не е ясно кога ще пристигнат другите кораби за ремонт, за които има договор. "Корабно машиностроене", Варна спира работа за две седмици.

"Арсенал" освобождава 2000 служители от края на април

Най-големият частен работодател у нас съкращава 2000 души

В средата на март заводът на компанията в Казанлък спря работа