Над 60 милиона лева и 5 718 сделки отбелязва пазарът за международни акции на Българска фондова борса - BSE International, който днес навършва една година от създаването си.

"Потенциалът на този пазар се разгръща пред очите ни, особено в тези турбулентни за световните финансови пазар времена . Българските инвеститори все повече оценяват, че BSE International им дава лесно достъпна и ликвидна инвестиционна възможност, и се възползват все по активно от нея.", каза доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ.

BlackPeak Capital набра €126 милиона за втория си фонд за дялови инвестиции в Югоизточна Европа

BlackPeak Capital набра €126 милиона за втория си фонд за дялови инвестиции в Югоизточна Европа

Фондът вече има две инвестиции - Verdino и euShipments

В топ 10 на най-предпочитаните от българите акции през годината са: Volkswagen AG, Amazon.com Inc., Pfizer Inc., Porsche Automobil Holding SE, Intel Corporation, Apple Inc., Novo-Nordisk AS, Alibaba Group Holding Ltd., Mercedes Benz Group AG и Siemens AG.

Най-високият брутен дивидент на една акция за периода са разпределили Volkswagen AG. Интересно е, че за този кратък период са раздадени 206 дивидента на български инвеститори в 6 различни валути. 21 от търгуваните на този пазар компании са давали дивиденти всяко тримесечие.

15 инвестиционни посредници и банки търгуват интензивно на BSE International като най-активните сред тях са: Централна кооперативна банка, БенчМарк Финанс, Карол, Елана Трейдинг и Загора Финакорп.

Инвестиции в акции, злато и какви са данъчните последици?

Инвестиции в акции, злато и какви са данъчните последици?

Как да се ориентираме в морето от опции за инвестиране?

Припомняме, че преди една година БФБ създаде пазар BSE International, на който се търгуват акциите на близо 200 световни компании като Apple, Microsoft, Facebook, IBM, Intel, Cisco, , 3М, Siemens, General Electric Co., Tesla, VOLKSWAGEN, BMW, Daimler AG, BNP Paribas, JPMorgan Chase, SOCIETE GENERALE, Visa, MasterCard Incorporated, Deutsche Bank AG, Commerzbank AG, ALLIANZ, DEUTSCHE LUFTHANSA AG, AIRBUS, Air France KLM, Boeing, Pfizer, MERCK, FRESENIUS MEDICAL CARE AG, Bayer AG, Deutsche Telekom AG, NOKIA, AMAZON.COM, ADIDAS N AG, Disney, Netflix, Coca-Cola, McDonald"s и много др. Инвеститорите могат да влагат и в борсово търгувани фондове (ЕТФ-и), които следват движението на индекси като DAX, S&P 500, FTSE All-World, NASDAQ 100, STOXX Europe 600, както и на основни криптовалути.