BlackPeak Capital приключи успешно набирането на капитал за втория си фонд за дялови инвестиции Southeast Europe Growth Equity Fund на обща стойност от 126 млн. евро, като надвиши първоначалната си цел от 120 млн. евро. Инвеститори във фонда са Европейският инвестиционен фонд (EIF), Европейската банка за възстановяване и развитие (EBRD), Международната финансова корпорация (IFC), международната компания за управление на активи Erste Asset Management и водещи регионални пенсионни фондове.

BlackPeak Capital инвестира до €7,5 милиона в българската платформа euShipments

BlackPeak Capital инвестира до €7,5 милиона в българската платформа euShipments

Набраният капитал ще бъде използван за ускоряване на растежа

"Благодарни сме за доверието и подкрепата на нашите инвеститори и за това, че оценяват потенциала на инвестициите в дялов капитал в Югоизточна Европа. Новият фонд е важна крачка не само за нас, но и за региона като цяло, тъй като това е един от първите фондове привлекли значителни инвестиции от пенсионни фондове, което позволява реинвестирането на активите на пенсионните фондове в местните икономики", коментират Росен Иванов и Ивайло Господинов, управляващи партньори в BlackPeak Capital.

Българският BlackPeak Capital купува дял в румънски производител на алтернативно месо

Българският BlackPeak Capital купува дял в румънски производител на алтернативно месо

Целта е увеличение на продажбите до 100 милиона евро през следващите 5 години

Фондът вече има две инвестиции - Verdino, водещ румънски производител на алтернативни месни продукти на растителна основа и euShipments, водещ регионален интегратор на логистични услуги за онлайн магазини. BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund е базиран в Люксембург и ще инвестира между 5 и 15 млн. евро в динамични малки и средни предприятия в България, Румъния, Словения, Хърватия и Сърбия.

Фондът се фокусира върху дялови инвестиции в компании в напреднал етап на развитие, които имат амбицията да продължат бързия си растеж на базата на допълнителни инвестиции в иновации, увеличаване на капацитета или придобивания на конкуренти. Фондът ще инвестира в различни сектори на икономиката с приоритет към ИТ, производство, бизнес услуги, здравеопазване, потребителски стоки и други.

"Все по-често виждаме компании в региона, които създават продукти и услуги на световно ниво и много се вълнуваме да работим с тях за да им помогнем да реализират плановете си за развитие на регионално и глобално ниво", коментира Никлас Пихлер, управляващ партньор в BlackPeak Capital.

BlackPeak Capital стартира втория си фонд с първоначален капитал от €68,5 милиона

Български фонд търси компании, в които да инвестира €68,5 милиона

Той ще влага между €5 милиона и €10 милиона в компании от България, Румъния, Словения, Хърватия и Сърбия

Фондът се основава на опита на BlackPeak Fund I, който инвестира в 12 портфолио компании, между които Walltopia, International Power Supply, Software Group, Digitall и други. Инвестициите на BlackPeak Capital допринасят за ускореното развитие на иновативни малки и средни фирми в България и региона и имат значим положителен финансов, икономически и социален ефект. И двете компании Verdino и euShipments започнаха инвестиции, които да им помогнат да станат въглеродно неутрални.

Фондът се осъществява с подкрепата на Европейския съюз чрез програмата Equity Facility for Growth, създаденa съгласно Регламент (ЕС) № 1287/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Програма за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME) (2014-2020) и с подкрепата на Invest BG.