Данните от четирите индекса на БФБ-София за март показват, че борсата е била в относително равновесие - два от измерителите (SOFIX и BG TR30) са в зелената зона и два (BGBX 40 и BGREIT) регистрират понижения.

През март 2016 г. измерителят на сините чипове SOFIX остана почти без промяна, като отчете минимално повишение от 0.04% до 446.06 пункта.

През февруари основният индекс на БФБ завърши със спад от 0.50% до 445.86 пункта.

Динамика на SOFIX за една година

Снимка 226243

Източник: Infostock.bg

Индексът BGBX 40 приключва март със спад от 0.35% до 89.36 пункта. Измерителят приключи февруари със спад от 1.11% до 89.67 пункта, докато през януари отчете понижение от 2.18 % до 90.68.        

Равнопретегленият BG TR30 приключи март с минимален ръст от 0.03 до 372.80 пункта. Измерителят приключи февруари отново с ръст от 0.03 до 372.67 пункта. През януари BG TR30 отчете спад от 2.97 % до 372.54 пункта.

Измерителят на имотните компании BGREIT завърши март с понижение от 0.64% до 100.00 пункта, докато през февруари бе на плюс 2.30% до 100.64 пункта. През януари също беше отчетен ръст - от 1.20 % до 98.38 пункта.

15-те компании от SOFIX

Снимка 226242

Източник: Infostock.bg

При 15-те компании, включени в основния индекс SOFIX, също има до някаква степен паритет. Осем от тях отчитат поскъпване на акциите си, а други 7 - загуба. Съвсем същото беше съотношението и през февруари.

Рекордьор е завърналият се в индекса на сините чипове - Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ (заменил от 21 март Еврохолд България). Книжата на компанията за недвижими имоти са поскъпнали с 200%.

От изчисленията на Infostock.bg (таблицата по-горе) става ясно, че следващите две дружeства с най-голямо повишение от 15-те компании в SOFIX са книжата на Стара планина Холд (+10.66%) и Индустриален Капитал Холдинг (+4.78). Най-голям спад отчитат акциите на Химимпорт (-9.76%), ТБ Първа инвестиционна банка (-9.52%) и Неохим (-3.12%).

За слабата активност на търговията с книжата на най-ликвидните български компании сочат данните за оборотите през март. При нито една компания оборотът не е надхвърлил 400 000 лева. По обем сключени сделки начело излиза Химимпорт (397 323 лв.), следвано от ТБ Централна кооперативна банка (316 032 лв.) и ТБ Първа инвестиционна банка (283 425 лв.).

Топ 10 на най-търгуваните емисии през март 2016 г.

Компанията с най-голям оборот за месец март 2016г. е Синтетика АД, с реализиран обем от 899 808 лева. На второ място се нарежда Спарки АД с реализиран обем от 711 956 лева. Представителите на дружествата със специална инвестиционна цел в класацията са Делта кредит АДСИЦ - София, Експат Имоти АДСИЦ и Експат Бета АДСИЦ, които заемат съответно 3-та 6-та и 7-ма позиция. С най-малък брой сключени сделки в класацията са Експат Бета АДСИЦ и Делта кредит АДСИЦ, а с най-голям Химимпорт АД.

Снимка 226241

Източник: Infostock.bg

Топ 5 на печелившите компании през март 2016 г.

Най-печеливша компания през месец март 2016г. е Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ, която постига ръст от 200%. На второ място се нарежда Стара планина Холд АД, следван от Българска фондова борса - София АД с ръст от 8.06%. Последните две компании в класацията отбелязват едноцифрени ръстове, съответно ИХБ Електрик с ръст от 7.14% и Спарки Елтос АД с ръст от 6.12%.

Снимка 226240

Източник: Infostock.bg

Топ 5 на губещите компании през март 2016 г.

Топ 5 на губещите компании през месец март 2016г. се оглавява от Булгартабак-холдинг АД със спад от 42.27%. На второ място е Юрий Гагарин АД със спад от 24.51%. Останалите три компании в класацията отбелязват едноцифрени спадове.

Снимка 226239

Източник: Infostock.bg