60% от фирмите у нас планират да раздадат коледни бонуси на служителите си, като най-много от тях планират тези стимули за екипите им да бъдат в размер на до 200 лева или между 200 и 500 лева.

Делът на компаниите, които ще осигурят такива бонуси на служителите спада в сравнение с предходната година, а основна причина затова е затрудненото положение, в което се намират те в резултат на пандемията. Това показва анкетно проучване на Българската търговско-промишлена палата (БТПП).

За сравнение през декември 2019 година 70% от запитаните работодатели са потвърдили, че ще отделят от бюджета си подобни стимули за заетите при тях. Все пак тези, които и през 2020 година готвят бонуси, посочват, че основната причина за решението им са, както предстоящите празници, така и мотивацията на служителите.

"От друга страна над 14% от фирмите категорично посочват, че основната причина за не раздаването на бонуси са именно негативните последици от COVID-19, а за над 20% лошото финансово състояние не позволява допълнителното стимулиране на служителите. 7% от мениджърите все още не са решили дали ще стимулират допълнително екипите си", посочват от БТПП.

Снимка 510269

Източник: Българска търговско-промишлена палата

По-голямата част от фирмите или 43 на сто от запитаните ще раздадат бонуси в различен размер спрямо представянето на служителите им, но и почти 40 на сто са определили еднакъв бонус за всички.

От компаниите, които ще предприемат такава стъпка, най-голям дял през тази година заемат стимулите до 200лева с 36%, следвани от 200 до 500 лева - 22%.

Любопитен факт е, че през 2020 година в сравнение предходната нараства броят на компаниите, които ще дадат бонуси над 1000 лева - това са 15% от всички. През 2019 година делът им е дойно по-малък - 7%. В някои случаи бонуса ще е под формата на предметна награда. 

За 1/3 от предприятията бонусите ще са по-ниски от миналата година, а за ¼ - по-високи.