Лидерът в дигиталната трансформация на енергийния мениджмънт и автоматизацията, надгради дългогодишната си стратегия чрез включване на екологични, социални и управленски ангажименти във всеки аспект от своята дейност, както и на системни усилия в подкрепа на своите клиенти и бизнес партньори за постигане на техните цели за устойчивост.

Съобщението съвпадна с новината, че Corporate Knights, канадска медия и изследователска компания, която разработва класации въз основа на корпоративната устойчивост, за първи път постави Schneider Electric на първо място в годишния си индекс за 100-те най-устойчиви корпорации в света. Скокът от 29-ата позиция за миналата година до челото на класацията през 2021 г. представлява важно международно признание за навременния и устойчив ангажимент на Schneider Electric по въпросите на екологичното, социално и корпоративно управление (ESG - Environmental, social and corporate governance). Високото класиране също така отразява трансформацията на компанията към водещ доставчик на дигитални решения, които улесняват енергийната ефективност и устойчивостта.

"В основата на нашата стратегия е да изградим устойчив бизнес и компания. Клиентите, служителите, партньорите и инвеститорите никога не са били по-фокусирани върху ESG приоритетите, отколкото са сега. Schneider отдавна има ангажимент в тази насока и продължава да си поставя все по-високи цели, както за своята дейност, така и по отношение на своите клиенти и партньори", посочва Жан-Паскал Трикоар, председател и главен изпълнителен директор на Schneider Electric. "Когато въведохме първия си барометър за устойчивост през 2005 г., бяхме сред първите компании, които се ангажират с ESG политиките. Ангажиментът към ESG обаче не може да бъде еднократен акт, затова актуализираме нашата стратегия за устойчиво развитие на всеки три години. Всички ние - компании, правителства, всеки отделен човек - можем да допринесем за това да направим света по-зелен и по-приобщаващ. Новите ни ангажименти определят следващите стъпки от нашия принос."

Новата програма за въздействие върху устойчивостта на Schneider ще обхване периода от 2021 г. до 2025 г. и ще доведе до значително ускоряване на изпълнението на предишните цели. Тя се основава на шест дългосрочни ангажимента, които съответстват на всяка от целите на ООН за устойчиво развитие.

Тези ангажименти се поемат и реализират за каузата на един свят с положителен ефект върху климата, за ефективно оползотворяване на ресурсите, за живот, базиран на принципа на доверието, за създаване на равни възможности, за съвместни усилия на всички поколения и за нови възможности за развитие на местните общности.

Снимка 516104