Кредитополучателите у нас ще могат да разчитат на разсрочване на вноски и лихви по своите задължения. Това стана ясно от интервю на управителя на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев пред "Нова". По неговите думи до средата на седмицата трябва да има решение на ниво Европейския съюз (ЕС) по този въпрос, което ще позволи на страните членки да въведат такива временни промени за потребителите, теглили кредити.

"Това, което ще стане, е, че в рамките на два до три дни, вероятно в сряда, Eвропейският банков орган (ЕБО) ще обяви насоки и критерии, по които да се прилагат тези допълнителни мерки. В основата на тези мерки стои въвеждането на целенасочен и временен мораториум, с който се отлагат или спират плащания по банкови кредити. Казано по-простичко - отсрочване на плащането по банкови кредити", обяснява гуверньорът.

За потребителите, които имат теглени ипотечни кредити, Димитър Радев дава следния съвет: "Те трябва да говорят с банките и това е именно целта на регулаторните мерки, които предлага БНБ. Да се даде допълнителна гъвкавост, допълнителни възможности на търговските банки така че с този индивидуален подход към техните клиенти, те да не изпадат в по-тежко положение от гледна точка на капиталова адекватност и управление на кредитния риск.".

БНБ ще използва мерки за 9,3 милиарда лева в борбата с пандемията

БНБ ще използва мерки за 9,3 милиарда лева в борбата с пандемията

7 милиарда лева ще бъдат използвани за увеличаване на ликвидността на банките в страната

Според сега действащите правила за ЕС за необслужван заем се смята този, по който просрочените вноски са за повече от 90 дни. Ако тези изисквания бъдат временно "разхлабени" заради кризата, предизвикана от епидемията от COVID-19 в Европа, търговските банки ще могат да вземат решение "банкова ваканция" в продължение на повече от 3 месеца.

Това решение ще бъде важно за българските домакинства, които към края на февруари месец имат общо заеми за 24,2 милиарда лева, показват данните на БНБ. От тях ипотечните кредити възлизат на 10,9 милиарда лева.

От друга страна въпреки безпрецедентно ниските лихви депозитите на българските потребители все още са значително повече спрямо кредитите. Към края на същия период влоговете на домакинствата и нетърговските организации възлизат на 56,1 милиарда лева. Що се отнася до тях, Димитър Радев коментира: "Това, което определено може да се каже и те трябва да го знаят е, че техните депозити са на сигурно място.".

"Банковият сектор в момента е в много добра кондиция в резултат на правеното през последните години. Затова може да се каже, че той е готов, особено ако говорим за хоризонт от 3 до 6 месеца, за тази криза. Нашият банков сектор през последните години премине през мащабни проверки, които включваха също така оценка на качеството на техните активи", казва още гуверньорът в интервюто си.

Готвят нови облекчения за кредитирането по време на емидемията

Готвят нови облекчения за кредитирането по време на емидемията