Наложените ограничения заради коронавируса буквално са принудили банковите клиенти да се възползват от дигиталните банкови услуги и по този дори и най-недоверчивите са се запознали с предимствата на онлайн банкирането. Това стана ясно от изявленията на участниците в уебинара "Дигитални банкови продукти" проведен от investor.bg на 2 юни.

Според главния изпълнителен директор на "Алианц Банк България" Георги Заманов, кризата е принудила банката за три седмици да въведе дигитални продукти, които разработваме три години. "Разбира се най-бързо това стана за най-належащите услуги за клиентите, които им позволяваха да извършват плащания без да посещават банковите офиси. През април надхвърлихме границата от 90% плащания, които се извършват дистанционно. Това преди три години бе мечта за всяка банка, а сега е факт",каза Заманов.

Здравко Райчев, старши вицепрезидент онлайн кредитиране на "Ти Би Ай Банк" очерта трите направления, в които работят повечето банки при развитите на своята дигитализация. "Киберсигурността е от изключителна важност. Както виждаме в условията на пандемия все повече хора се насочват към онлайн услугите и ние трябва да отговорим на техните очаквания като им гарантираме спокойствието за сигурността на личните им данни.

Втория приоритет е автоматизацията. От нея зависи колко бързо ще се случват процесите при предоставянето на една банкова услуга. Например когато човек кандидатства за кредит колко бързо ще получи одобрение за него или отказ

Третото важно направление е т.нар. комплайънс или съгласуването на дигиталните банкови услуги със законовите и регулаторни изисквания. В това отношение не може да се каже, че има свръхрегулация, но пазарът  е все още в условията на търсене на баланс между удобството на клиента, бързината на услугата и сигурността на личните данни и парите на клиента",обясни Райчев.

Главният изпълнителен директор на "Българо-американска кредитна банка" Илиян Георгиев потвърди, че страха и ограничителните мерки заради копонавируса са накарали хората масово да се обърнат към дигиталните банкови услуги и да се запознаят и усетят техните предимства.

Според него една от важните сфери, в които модерните технологии са много полезни е оценката на кредитоспособността на клиента при обработката и анализа на огромния масив данни, които могат да бъдат намерени за него. "Това трябва да става така, че клиента да е удовлетворен от решението, което банката му предлага като в същото време интересът на банката като кредитор бъде защитен в максимална степен. При решаването на тази задача, проблемът в България е липсата на единни регистри където да се съхраняват данни за поведението на клиентите. В момента има единен кредитен регистър, до който достъп имаме всички банки, но нямаме достъп до данните за поведението на клиентите по отношение например на плащанията към мобилни оператори, комунални услуги и други. Ако можем да съчетаем и обработваме цялата тази информация ще позволи да предлагаме повече автоматизирани услуги в кредитирането, тъй като ще съкрати процедурите за проучване на клиентите и ще намали риска от грешки при анализа на платежоспособността им", коментира Георгиев.

Кирил Станчев директор "Информационни системи" в "Сирма Бизнес Консултинг", смята че за да вземат своите решения банките трябва да обработват много данни. "Ние плуваме в море от данни, имаме технологичните решения за обединението и обработката им, но е необходима волята на институциите, които управляват тези данни, да позволят тяхното обединение и обработка",каза Станчев.

Георги Заманов обърна внимание на факта, че ако една брънка от веригата на процеса по набавяне и обработка на информацията за кредитополучателя не е дигитална това блокира пълната дигитализация на целия оценка на искането за кредит и решението за отпускането му. "В този контекст се вижда колко е важно да осъществим пълната дигитализация на държавата. Иначе при оценката на риска в кредитирането отдавна има системи с изкуствен интелект, които работят. Нерешеният проблем е че част от информацията, с която те се захранват се подава ръчно, а не автоматично. Целта ни е повече от 80% от решенията за кредитиране да се вземат автоматично", каза Заманов. Според него обаче човешкия фактор в кредитирането е неизбежен, най-малкото, защото при моделите за оценка на риска изкуствения интелект все още не е достигнал нивото, при което може да се самообразова и да променя или надгражда тези модели спрямо измененията на икономическата конюнктура и на пазарите. "Затова банките трябва да разполагат със специалисти, които да задават на модела за оценка на риска новите параметри, по които той да работи", уточни главния изпълнителен директор на "Алианц Банк България".