Френската компания е сключила споразумение с американския технологичен концерн General Electric Co. (GE). То е за сумата 2,594 милиарда евро, благодарение на която френската компания ще излезе от трите им съвместни енергийни предприятия.

"Alstom вчера подписа споразумение с General Electric относно реализацията на договореността от 2015 година по повод предполагаемото излизане на Alstom из три съвместни енергийни компании", се казва в съобщението на компанията.

В резултат на сделката Alstom ще получи 2,594 милиарда евро. Завършването на всички операции по нея се очаква да стане до 2 октомври тази година.

General Electric придоби Alstom

General Electric придоби Alstom

Съветът на директорите на Alstom през юни 2014 година одобри продажбата на енергийния бизнес на компанията на американския концерн General Electric. В резултат на това бяха създадени три компании - Renewables, Grid и Nuclear. Енергийните активи на Alstom бяха оценени на 12,35 милиарда евро.

Френската компания Alstom се занимава с производството и преноса на електроенергия, развитието на железопътни транспортни средства и инфраструктура, има водещи позиции в областта на иновациите и екологично-чистите технологии. Развива дейност в над 60 страни по света.

Сливането на ж.п. бизнеса на Bombardier и Alstom се провали

Сливането на ж.п. бизнеса на Bombardier и Alstom се провали

Взаимни претенции блокираха сделката

General Electric е американски глобален концерн, работещ в област на електротехниката, инфраструктурните проекти, финансите и медиите.