Комисията по финансов надзор (КФН) обяви, че прави пълна проверка на "Еврохолд България" АД, след като в края на миналата седмица от дружеството потвърдиха придобиването на активите на ЧЕЗ у нас.

Регулаторът ще оцени финансовото състояние и капацитета на групата за придобиването на електроразпределителното дружество. В проверката ще бъдат включени и дъщерни фирми, които са част от холдинга.

"Във връзка с намерението за предстоящи придобивания на "ЧЕЗ Разпределение България" АД и "ЧЕЗ Електро България" АД от "Еврохолд България" АД, Комисията за финансов надзор продължава работата си по четири проверки на дейността на "Еврохолд България" АД и на дейността на три застрахователни дружества от групата на холдинга", съобщиха от регулатора.

"Становището на КФН за финансовото състояние на купувача е от изключителна значимост с оглед на факта, че освен опит в сектора от него ще се очаква и сериозен финансов ресурс - от една страна, за заплащането на инвестицията по изкупуването и от друга за поддържането на адекватна инфраструктура в електроснабдителния сектор", се допълва в съобщението.

"Еврохолд" подписа за придобиване на бизнеса на ЧЕЗ в България

"Еврохолд" е новият собственик на активите на ЧЕЗ в България

Цената е €335 милиона

Комисията трябва да има готово становище до 28 юни, като то ще бъде предоставено на Главна прокуратурата и Държавна агенция "Национална сигурност".

"При окончателно приключване на проверките в законоустановения срок отговорните институции ще получат резултатите от тях заедно с наличните факти и заключения", посочват още от КФН.

В края на миналата седмица "Еврохолд България" съобщи, че е подписала договор за придобиването на активите на чешката група ЧЕЗ на българския пазар.

Тогава стана ясно, че за тях от холдинга ще платят 335 милиона евро, като финансирането на сделката ще бъде осигурено от собствен и заемен капитал. Тази стойност е с 15 милиона евро повече в сравнение с офертата на предишния кандидат "Инерком".