В края на юли холандския гигант Dietsmann, който е лидер в услугите в производството на природен газ, петрол и в минната индустрия, обяви, че купува българското дружество "Енергоремонт Холдинг".

Сделката предвиждаше корпорацията да стане собственик на над 97% от ценните книжа на фирмата. Останалите 2,5 на сто останаха в ръцете на минотарни акционери.

След време от Dietsmann отправиха предложение към останалите инвеститори за изкупуване на този пакет ценни книжа.

От решение на Комисията за финансов надзор (КФН) от тази седмица обаче става ясно, че регулаторът е наложил забрана за публикуване на търговото предложение за общо 480 295 броя книжа, като посочената за тях цена е 4,15 лева. Това е над т.нар. справедлива цена, възлизаща на 1,67 лева.

Холандският гигант Dietsmann придоби българската "Енергоремонт Холдинг"

Световен лидер в енергийните услуги придоби българската "Енергоремонт Холдинг"

Как ще се казва новото дружество?

От официалното уведомление до "Енергоремонт холдинг" става ясно, че в момента Dietsmann притежава 18 733 405 броя акции, което представлява 97 на сто от компанията. Част от тях се държат чрез свързано лице - "Миления 77" ЕООД.

В документа се посочва още, че след сделката "Енергоремонт Холдинг" ще търси разширяване на дейността си на пазарите в останалите балкански страни.

"Приоритет и на двете дружества през следващите 3-5 години ще бъде навлизането на нови пазари на съседните балкански страни (Румъния, Албания, Черна гора и др.), привличането на нови договори за изграждане, поддръжка и реконструкция на енергийни мощности в страната и чужбина, и не на последно място - изграждане и поддържане на стабилни връзки със съществуващите и нови клиенти", се казва в уведомлението.

Сделката за между Dietsmann и "Енергоремонт Холдинг" официално приключи

Българската "Енергоремонт Холдинг" вече официално е холандска

На 10 октомври е насрочено общо събрание на акционерите на дружеството