Швейцарският производител на храни Nestle SA се съгласи да продаде акции на L'Oreal SA на стойност 8,9 милиарда евро (9,3 милиарда швейцарски франка) обратно на френската козметична компания.

Съгласно условията на споразумението Nestle ще продаде 22,26 милиона акции на L'Oreal на цена от 400 евро на акция, се казва в съвместно изявление на компаниите. Френската компания ще финансира сделката с пари в брой и привлечени средства, а след това ще анулира обратно изкупените акции .

В резултат на това делът на Nestle във френската компания ще бъде намален до 20,1% от 23,3%. Швейцарската компания намалява дела в L'Oreal си за първи път от 2014 година.

Nestle ще запази двама свои представители в борда на директорите на L'Oreal.

Освен това бордът на директорите на L'Oreal одобри нова програма за обратно изкупуване, съгласно която компанията планира да изкупи обратно акции на стойност 20 милиарда франка между 2022 и 2024 година. Включително през първите дванадесет месеца се очаква да закупи ценни книжа в размер на 10 милиарда франка, се казва в изявлението, цитирано от finmarket.ru.

Като част от настоящата програма за 20 милиарда франка, която ще бъде завършена на 31 декември, L'Oreal изкупи обратно около 120,29 милиона акции до 7 декември на обща стойност 12,7 милиарда франка.