Енергийната екореволюция може да започне от самите европейски домакинства. Нужно е само гражданите да погледнат над главите си.

За възможността за масово и евтино разширяване на производството на електричество от слънчева енергия пишат изследователи от Съвместния изследователски център (JRC) към Европейската комисия в доклад, представен от Bloomberg.

С помощта на сателитни снимки, изчисления за цената на тока в държавите в Европа и кредитни данни изследователите оценяват какъв може да бъде ефекта от все още неизползвания енергиен потенциал на сградите на Стария континент.

Според доклада общата площ на покривните пространства на сградите на континента е три пъти по-голяма от територията на Люксембург. Икономически тези покривни пространства могат да осигурят почти една четвърт от мощността, необходима на ЕС.

70% от новия енергиен капацитет в света идва от ВЕИ

70% от новия енергиен капацитет в света идва от ВЕИ

Инвестициите в чиста енергия надскачат 2 пъти тези в изкопаеми горива и АЕЦ

Политиките на национално и регионално ниво за използването на този потенциал могат да донесат доста ползи - за заетостта в производствения, инсталационния и оперативния сектор например, като същевременно това ще мобилизира гражданите да допринесат и завършат прехода към нисковъглеродна енергийна система, обясняват експертите публикацията.

По-голямата част от европейците подкрепят преминаването към чиста енергия, с което да се спрат климатичните промени. Правителствата търсят решение на този общоевропейски порив. Например Германия, която е икономическият двигател на ЕС, вероятно няма да удържи на думата си и ще наруши обещанията за намаляване на вредните емисии, въпреки рекордните инвестиции в слънчева и вятърна енергия.

В същото време бавните инвестиции в модернизиране на електроенергийните мрежи създават затруднения между регионите, които разполагат с периодични възобновяеми енергийни източници. Така държавите, които все още разчитат на замърсяващи инсталации, работещи на изкопаеми горива, няма избор и разчитат на тях, защото работят постоянно.

Едно от предположенията в изследването е, че по-внимателно вглеждане в потенциала на покривните пространства на сградите може да помогне да се създадат нови политики. Екопреходът ще може да се планира по-ефективно особено когато съвсем скоро очакваме да ни залее вълна от електромобили и други щадящи природата превозни средства, които навлизат бързо на пазара, но в същото време повишават и търсенето на енергия.

"Системи на покривите на сградите могат да покрият подобно увеличено търсене и ако са проектирани да произвеждат електричество главно за местното потребление, страничните ефекти като претоварване на мрежата и разходи за пренос ще бъдат избегнати", пише още в труда.

В ЕС има около 7 935 квадратни километра (или 3 064 квадратни мили) покривни пространства, които могат да произвеждат около 680 276 гигаватчаса електроенергия годишно.

Междувременно намаляващата цена на слънчевата енергия означава, че произведеният от панели на покривите ток със сигурност ще става все повече икономически изгоден.

Според проучването държавите с най-голям слънчев потенциал в ЕС са Кипър, Португалия, Малта, Гърция и Италия. След тях се нареждат Франция, Испания и Германия.

Анализаторът на Bloomberg в сферата на соларната енергия Джени Чейс е на мнение, че докладът може да насърчи правителствата да потърсят подкрепа сред хората, което ще бъде и лесна политическа печалба, защото използването на соларна енергия е предпочитано сред европейците. В същото време ще се избегне моментът със физическото пространство, на което могат да се монтират панелите, защото то вече съществува.

ВЕИ изпревариха въглищата в Германия

ВЕИ изпревариха въглищата в Германия

За първи път в историята