През третото тримесечие на 2022 г., за 67,3% от хората доходът на домакинството им е останал без промяна спрямо последните 12 месеца. Този дял намалява с повече от 5%, спрямо предходните две тримесечия, но все още е значителен. Това става ясно от анкета, проведена от НСИ сред 3 053 домакинства у нас.

Увеличение на доходите са посочили 27,9% от анкетираните, което е с 8,7% повече в сравнение с второ тримесечие и с 9,4% повече в сравнение с първото, когато увеличение са имали 18% от лицата.

Основните причини за увеличение на доходите и през трите тримесечия са увеличение на пенсиите и социалните помощи и индексиране на заплатите.

Намаление на доходите за последните 12 месеца са посочили 4,8% от хората, което е с 2,9 процентни пункта по-малко в сравнение с второ тримесечие и с 3,7 процентни пункта по-малко спрямо първо тримесечие на 2022 година.

Затрудненията при покриване на ежедневните разходи са значителни

Делът на тези които изпитват затруднения да покриват ежедневните си разходи, е относително висок - над 75% за периода. С известни затруднения са 38,5% от лицата, 28,3% определят покриването на ежедневните разходи като трудно, за 10,8% това е много трудно. В сравнение с предходните тримесечия, намалява делът на тези, които се справят много трудно, за сметка на увеличение на лицата, които изпитват известни затруднения при покриване на ежедневните разходи.

Относително лесно могат да покрият ежедневните си разходи едва 18,1% от анкетираните, а едва 4,3 % не изпитват никакви затруднения. Общо делът на лицата без затруднения през третото тримесечие се увеличава с 0,9%, спрямо второ тримесечие и с 0,7 процентни пункта спрямо първото тримесечие на 2022 година.