България е вторият най-голям износител на четири вида стоки, като през миналата година техният експорт е донесъл приходи от над 68 милиона долара или повече от 114 милиона лева през 2017 година.

Анализ на Българската стопанска камара (БСК) сочи, че страната ни е на второ място в глобален мащаб при прясното патешко месо, патешкия дроб, консервираните череши, както и при облеклата и обувките от азбест, предназначени за използване при екстремни условия на труд.

НСИ: Силен спад на българския износ към страни извън ЕС

НСИ: Силен спад на българския износ към страни извън ЕС

Експортът към Евросъюза се увеличава с 16,5%

Данните за 2017 година сочат, че България държи 26,7% от световния пазар на такива облекла, както и 26 на сто от този на патешки дроб. При консервираните череши делът е 18 на сто, а при патешкото месо - 16 на сто.

Страната ни е още лидер в износа на маслодаен сланчоглед, рапица и аноднатна мед, където отговаря за между 10 и 12% на сто от глобалния експорт.

Снимка 365975

Източник: БСК

"Българският износ отбеляза нов рекорд през 2017 година - 30,2 милиарда щатски долара, и вече България е на 61 място (62 за 2016 година) сред всички износители в света", се казва в документа.

"Групите стоки с най-голям износ са електротехника и електроника, мед и изделия от мед, машини и апарати. Енергоносителите (горива и електроенергия) изпаднаха от челната тройка и заемат четвърта позиция, следвани от зърното", обясняват още експертите от БСК.

Износът на български стоки е нараснал двойно от 1980-а насам

Ретроспекция на българския износ: С колко се увеличи той от 1980-а и кои са най-важните стоки?

Говорят данните

Също така през последните пет години ръстът на българския износ изпреварва този на световния експорт, като тази тенденция е различна при отделните групи стоки. Тя говори за това, че страната ни успява да навлезе на нови пазари, като измества конкуренти от тях.

Най-осезаемо е това при износа на електротехника и електроника, като българският експорт расте с 5% при увеличение на глобалния с 1%.

Износът на кои групи стоки носи най-големи приходи?

"Стоката с най-голям стойностен обем в експортната ни листа през 2017 година е катодната мед - 1 219 милиона щатски долара, а ръстът в износа е 33% спрямо 2016 година. Следва анодната мед с ръст 136% спрямо 2016 година. Средно тежки горива, пшеница и леки горива допълват водещите пет позиции", става още ясно от анализа.

Заедно с тях в топ 10 на стоките с най-голяма стойност са електроенергията, маслодайният слънчоглед, кабелните снопове за автомобили, възлите за машини и стоманените тръби за газ, като общо десетте водещи стоки допринасят за ¼ от износа.

През последните 5 години приходите от износ са се увеличили най-много при облеклата и обувките от азбестоцимент (16 пъти), маслата от рапица (5 пъти) и двигателите за придвижване на кораби (4 пъти).

2 пъти по-малката от България източноевропейска страна, която печели 3 пъти повече от износ

2 пъти по-малката от България източноевропейска страна, която печели 3 пъти повече от износ

Приходите от експорт на страната ни са съпоставими с тези на Литва и Беларус

За същия период най-голям ръст има в експорта на медни кабели за изолация, масла от рапица и ленти от медно-никелови сплави. От друга страна спадът е най-сериозен при цинковите листа и ленти, както и при полупроводниковите фоточувствителни елементи - с над 64% и двете групи.

Основните търговски партньори за България са Германия, Италия, Румъния, Турция и Гърция, които гарантират 44,1% от износа на страната. Компаниите у нас изнасят за общо 199 държави и територии, като най-голям ръст за последните 5 години има в експорта за пазари, където стойността не е много голяма. Това са Судан, Бахамите, Индия и Египет.