През последните няколко години с растежа на икономиката тежестта на износа на стоки и услуги за ръста на брутния вътрешен продукт (БВП) на България също се увеличава.

В ретроспекция след 2007 година експортът твърдо отговаря за половината от генерирания БВП у нас, като изключение прави само периодът на финансовата криза. За разлика от две десетилетия по-рано, когато същият има значително по-малка тежест за икономиката.

НСИ: Двойно по-голям български износ за Русия през 2017-а

НСИ: Двойно по-голям български износ за Русия през 2017-а

Общо експортът се увеличава с 12.5%. вносът - с 15.4%

Данни на Световната банка, обобщени от Money.bg, сочат, че през 1988 година експортът на България е под 40 на сто от БВП или по-точно е 35,71% от него. От друга страна няколко десетилетия по-късно или през 2014 година той достига своя пик и формира 65% от икономиката, която сама по себе си вече е много по-голяма. Това показва нарастване с цели 30 процентни пунка за 26 години.

За първи път делът на износа минава 50 на сто от БВП през 1995 година и скача до близо 59 на сто през следващата. След 1997 година обаче той трайно спада под тази граница. Нивото от 60% пък минава през 2012 година, като и към днешна дата делът не е падал под това равнище.

Снимка 346316

Освен обаче промяната на експорта като част от българската икономика от значение са и секторите, които допринасят най-много за този подем, както и основните търговски партньори на страната ни.

Според предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ) за износа през 2017 година един сектор допринася за над 20 на сто от общия експорт на страната. Става въпрос за производството на машини, оборудване и превозни средства, чийто износ за изминалата година възлиза на 11,226 милиарда лева, сочат данните.

НСИ: Двойно по-голям български износ за Русия през 2017-а

НСИ: Двойно по-голям български износ за Русия през 2017-а

Общо експортът се увеличава с 12.5%. вносът - с 15.4%

С тази сума тази група се равнява на 21,4% от общия експорт на страната, възлизащ на 52,246 милиарда лева. Малко по-голяма е тежестта на т.нар. артикули, класифицирани главно според вида на материала. Износът на такива за 2017 година се изчислява на 12,431 милиарда лева.

Голяма тежест за експорта продължава да има и този на храни и живи животни, както и химическата индустрия или по-конкретно производството на химични вещества и продукти. Техният износ се изчислява на съответно 5,508 милиарда лева и 5,238 милиарда лева.

Топ 5 на най-изнасяните стоки по категории

Снимка 346318

Сериозно присъствие има и експортът на минерални горива, масла и подобни продукти, които се изчисляват на 4,201 милиарда лева. При тях обаче има лек спад в сравение с предходната година - от 1,7 на сто. По-голямо е намалението на износа на безалкохолните и алкохолни напитки - с над 13 на сто.

Общият износ на България през 2017 година върви нагоре, като той е с 10,7 на сто по-голям в сравнение с 2016 година. Този за Европейския съюз (ЕС) също се увеличава с над 10 на сто, като достига 34,518 милиарда лева или 66% от общия.

Основни търговски партньори за страната са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Белгия и Франция.

България вече е най-големият износител на оръжия от Източна Европа за Близкия изток

България вече е най-големият износител на оръжия от Източна Европа за Близкия изток

За две години продажбите са нараснали двойно