По предварителни данни на Националния статистически институт през периода януари - октомври 2017 г. от България са изнесени стоки общо на стойност 43 512.5 млн. лв. и в сравнение със съответния период на предходната година износът се увеличава с 12.5%.

През октомври общият износ възлиза на 4 926.7 млрд. лв. и нараства с 14.5% спрямо същия месец на предходната година.

През периода януари - октомври 2017 г. в страната са внесени стоки общо на стойност 48 255.6 млн. лв., или с 15.4% повече спрямо същия период на 2016 година.

През октомври вносът се увеличава с 12.3% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 5 425.5 млрд. лева.

Общото външнотърговско салдо е отрицателно през периода януари - октомври 2017 г. и е на стойност 4 743.1 млн. лева.

Търговия на България със страните извън ЕС

Износът за трети страни през януари - октомври се увеличава с 15.9% в сравнение със съответния период на предходната година и е на стойност 14 762.5 млн. лева .

Основни търговски партньори на България са Турция, Руската федерация, Китай, Сърбия, бившата югославска република Македония и Съединените американски щати, които формират 52.0% от износа за трети страни.

Продължава нарастването на външнотърговския обмен между България и Русия през 2017 година.През първите десет месеца износът ни се увеличава с 104,3%, достигайки 1,2802 млрд. лева при 626,6 млн. лева за същия период на 2016-а. Вносът ни от Русия нараства с 26,3%, достигайки до октомври 4,7356 млрд. лева.

Само за октомври износът на България за трети страни нараства с 22.6% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 719.5 млрд. лева.

Вносът на България от трети страни през периода януари - октомври се увеличава с 24.4% в сравнение със съответния период на предходната година и е на стойност 17 444.3 млн. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия.

През октомври вносът от трети страни нараства с 19.8% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 892.3 млрд. лeвa.

Външнотърговското салдо на България със страните извън ЕС за периода януари - октомври. е отрицателно и е в размер на 2 681.8 млн.лева.

Търговия на България с ЕС за януари - септември (предварителни данни)

През периода износът на България за ЕС се увеличава с 10.9% спрямо същия период на 2016 г. и е на стойност 25 542.8 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 67.7% от износа за държавите - членки на ЕС.

Вносът на България от ЕС през януари - септември се увеличава с 11.1% спрямо същия период на 2016 г. и е на стойност 27 278.1 млн. лв.. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция .

Външнотърговското салдо на България с ЕС за периода януари - септември 2017 г. е отрицателно и е на стойност 1 735.3 млн. лева.