Доставките на азербайджански газ за Европа през 2022 г. ще възлязат общо на 9,1 милиарда кубически метра, заяви министърът на енергетиката на Азербайджан Парвиз Шахбазов, цитиран от Интерфакс.

На 31 декември 2020 г. Азербайджан започна да изнася газ за Европа по газопровода TAP. През 2021 г. обемът на доставките на газ за Европа (Италия, Гърция и България) възлиза общо на 8,2 млрд. куб.м. По този начин, през тази година спрямо предходната, износът на газ ще нарасне с 11%.

"През 2022 г. износът ни на газ за Турция ще възлезе на 8,2 милиарда кубически метра, за Европа е 9,1 милиарда кубически метра (увеличение от 11% спрямо 2021)", казва Шахбазов по време на дипломатически форум в Анталия (Турция).

По думите му, от 31 декември 2020 г. европейските потребители са получили 9,7 милиарда кубически метра газ от Азербайджан по газопровода TAP.

Шахбазов добавя, че Азербайджан разполага със значителни запаси от природен газ, което прави актуален въпроса за разширяване на географията на азербайджанските газови доставки и е "дошло времето да започнем да работим в тази посока".

Министърът подчертава, че Азербайджан е заинтересован не само от износа на газ, добиван в Каспийско море, но и от износа на електроенергия, произведена от вятър.

През 2021 година Азербайджан е изнесъл в чужбина общо 19,2 милиарда кубически метра природен газ.

България започва да получава природен газ от Азербайджан

България започва да получава природен газ от Азербайджан

От 31 декември