Българите са вторите най-оптимистично настроени в Европейския съюз по отношение на работните си умения, показва изследване на Cedefop, цитирано от Института за пазарна икономика и Infograf.bg.

Едва 30% от работещите българи считат, че е "много вероятно" или "умерено вероятно" уменията им да не отговарят на изискванията на пазара на труда след 5 години. По-оптимистично настроени са само работниците в Малта (17%), а средната стойност за ЕС е 45%.

Снимка 372763

Източник: ИПИ

Оптимизмът на българските работници ги нарежда не сред съседните ни страни от Централна и Източна Европа, където нивата са масово над 50%, а в компанията на Дания, Германия, Швеция и Австрия.

Променящите се изисквания към уменията на работещите и последиците от този процес, са сред водещите теми на европейско ниво през последните няколко години.