През изминалата година българите в чужбина изпратиха на близките си в страната над 1.218 милиарда евро или средно 100 млн. евро всеки месец. Това става ясно от предварителните данни на Българската народна банка (БНБ).

Според статистиката най-големи парични преводи са извършени през март (120.8 млн. евро), юли (116.9 млн. евро) и през септември (112.4 млн.евро). 

В сравнение с 2021 г. общата сума на изпратените в страната пари от българи в чужбина се увеличава с 51 млн. евро или с 4.39%. През пандемичната 2020 г. сумата е със 7.72%  (101.9 млн. евро) по-висока.

Сумата на изпратените от българите, които работят в чужбина на близните им в страната през 2022 г. се изравнява с тази, изпратена през последната предкризисна година (2019 г.), видно е още от данните на Централната банка.

Българските емигранти са налели над €1 милиард в икономиката ни

Българските емигранти са налели над €1 милиард в икономиката ни

По данни на БНБ

Откъде идват най-големите парични преводи?

Най-големите преводи правят българите в Германия и САЩ. Общата сума, преведена от сънародниците ни, живеещи в Германия, възлиза на 246.6 млн. евро или средно по около 60 млн. евро на тримесечие. От САЩ сумата е 225 милиона евро (около 56 млн. евро на тримесечие).

Големи парични преводи са направени още от Великобритания, Испания и Гърция.

Държава 2022
І-во II-ро III-то ІV-то Общо
Австралия 1,8 1,5 1,8 1,7 6,8
Австрия 9,6 7,9 9,8 9,0 36,2
Белгия 12,6 10,4 12,8 11,8 47,5
Германия 65,3 53,8 66,5 61,1 246,6
Гърция 20,3 16,7 20,6 19,0 76,6
Дания 3,1 2,5 3,1 2,9 11,7
Испания 33,4 27,5 34,0 31,2 126,1
Италия 15,5 12,8 15,8 14,5 58,5
Канада 5,5 4,6 5,6 5,2 20,9
Кипър 0,8 0,7 0,8 0,8 3,1
Нидерландия 11,5 9,5 11,8 10,8 43,6
Норвегия 2,3 1,9 2,3 2,1 8,5
Обединени Арабски Емирства 2,2 1,8 2,2 2,0 8,2
Обединено кралство 31,1 25,6 31,7 29,1 117,4
Португалия 2,0 1,6 2,0 1,9 7,6
Русия 1,3 1,1 1,3 1,2 4,9
Словения 0,4 0,3 0,4 0,3 1,4
Съединени американски щати 59,6 49,1 60,7 55,7 225,0
Турция 3,0 2,5 3,0 2,8 11,3
Франция 9,7 8,0 9,9 9,1 36,8
Чехия 4,8 4,0 4,9 4,5 18,3
Швейцария 3,0 2,5 3,1 2,8 11,5
Швеция 2,9 2,4 3,0 2,8 11,1
Южноафриканска република 6,5 5,3 6,6 6,1 24,5
Други 14,3 11,8 14,5 13,3 53,9
Общо 322,3 265,7 328,4 301,5 1218,0

Таблица: Паричните преводи от сънародниците ни към България по държави, по тримесечия, в милиони евро.

На годишна база увеличение на общите суми на паричните преводи се наблюдава при всяка една от посочените държави. 

Драстично намаляха парите, изпращани от емигранти у нас

Драстично намаляха парите, изпращани от емигранти у нас

Пристигналите от сънародници в чужбина средства за 7-те месеца се равняват на месечната сума от преди пандемията