България запазва мястото в световната класация по привлекателност на висококвалифицирани чужди кадри. Страната ни е поставена на 58 място от общо 63 изследвани държави, като след нас са само Украйна, Хърватия, Румъния, Монголия и разтърсваната от криза Венецуела.

Първите три държави в индекса на IMD World Competitiveness Center също запазват местата си. На върха на класацията е Швейцария, следвана от Дания и Белгия. Гърция е на 41 позиция, губейки шест места от 2016 г. Турция пък е на 53-о място, сривайки се със седем позиции. А точно пред България са Колумбия, Мексико и Перу.

Защо България е поставена на тази позиция?

Изследването в България е подготвено от Центъра за изследване на демокрацията. Данните са разделение на три категории - инвестиции и развитие, привлекателност и готовност, като всяка от тях има по няколко подкатегории, сравнени индивидуално по държави.

Така най-зле страната ни се представя при предоставянето на възможност за образование на мениджъри (61 позиция от 63 държави), висшето образование като цяло (61 позиция), както и по ръст на работната сила, където също заемаме 61 позиция със спад от 2.19 процента.

Васил Велев: България трябва да внесе 500 000 работници от чужбина

България трябва да внесе 500 000 работници от чужбина

Заплатите ще продължат да растат, според шефа на АИКБ

Нивото на цялата образователна система е оценено като по-слабо от това в други 57 държави. От изследването става ясно още, че България няма компетентни старши мениджъри (56 от 63 позиция), както и че им липсва международен опит (58 позиция).

На 53 позиция сме и по обучени кадри, а финансовите познания на гражданите е оценено като по-лошо от това в други 50 държави.

Страната ни се нарежда на четвърта позиция от всички държави по индекса за цена на живот, но въпреки това заплащането на мениджмънта е ниско (59 позиция), а възнагражденията за служителите също е незадоволително (58 позиция).

Много слабо страната ни се представя и при отчитане на личната сигурност и правата върху частната собственост (58 позиция), както и при качеството на живот (57 позиция). Заради това изследването посочва, че България страда и от значимо изтичане на кадри (61 позиция).