Един от основните двигатели на български икономически растеж през последните години – експортът, губи своята мощност през 2016-а.  За първите седем месеца той намалява с 3,1%, показват предварителните данни на Националния статистически институт. 

Това се отнася особено с голяма сила за експортът ни към т.нар. трети страни (извън ЕС), където понижението от 16% може да се нарече срив. 

Макар и динамиката в износа ни към страните от ЕС да запазва положителния знак – ръст от 3,7%, темповете спадат чувствително. 

През периода януари - юли от България са изнесени стоки общо на стойност 25 769.6 млн. лв. и спрямо съответния период на 2015 г. износът намалява с 3.1%

През периода януари - юли 2016 г. в страната са внесени стоки общо на стойност 28 201.8 млн. лв., или с 6.5% по-малко спрямо същия период на 2015 година. 

Общото външнотърговско салдо е отрицателно през периода януари - юли 2016 г. и е на стойност 2 432.2 млн. лева. 

През периода януари - юли износът на България за трети страни намалява с 15.6% в сравнение със същия период на 2015 г. и е на стойност 8 287.3 млн. лeвa.

Основни търговски партньори на България са Турция, бившата югославска република Македония, Китай, Сърбия, Руската федерация и САЩ, които формират 50.1% от износа за трети страни. 

Вносът на България от трети страни през периода януари - юли 2016 г. намалява с 16.0% в сравнение със същия период на 2015 г. и е на стойност 9 244.3 млн. лeвa. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Украйна. 

Външнотърговското салдо на България с трети страни през периода януари - юли е отрицателно и е в размер на 957.0 млн. лeвa. 

Излезлите днес данни показват, че през януари - юни 2016 г. износът на България за страните от ЕС нараства с 3.7% в сравнение със същия период на 2015 г. и е в размер на 14 679.2 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция и Франция, които формират 65.4% от износа за държавите - членки на ЕС.

Вносът ни от ЕС през същия период намалява с 0.3% спрямо същия период на предходната година и достига 16 051.5 млн. лв.. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Унгария.

Външнотърговското салдо на България с ЕС за периода януари - юни 2016 г. е отрицателно и е на стойност 1 372.3 млн. лева.

Окончателните данни на НСИ показват, че през 2015 г. България е изнесла стоки за 44 949.5 млн. лв. и спрямо 2014 г. износът се увеличава с 4%

Внесените стоки  през 2015 г. са за 51 549.0 млн. лв., или с 0.9% повече от предходната година. 

Външнотърговското салдо за 2015 г. е отрицателно и е в размер на
6 599.5 млн. лв., което е с 1 264.4 млн. лв. по-малко от салдото за 2014 година.