"БДЖ-Товарни превози" е на загуба от над 8,7 млн. лв. за 2023 г. Това показват предварителни данни на транспортния министър Георги Гвоздейков по повод запитване на народния представител Димо Дренчев. Причината са намаление на превоза на товари с 14% на годишна база.

Според последния публикуван отчет за деветмесечието на 2023 година влошеният финансов резултат се дължи основно на намалените приходи с 20%, спрямо същия период на 2022 година.

Към момента на публикуване на отчета  за посочение период се казва, че ръководството не смята, че не е на лице несигурност по отношение на способността на дружеството да продължи дейността си като действащо предприятие.

2022 година

През предходната 2022 година пък, според отчета, "БДЖ-Товарни превози" е било на печалба от малко над 12,9 млн. лева.

В отчета е посочено, че положителният финансов резултат се дължи на увеличение на базовата цена на услугата, на компенсиране увеличението на цената на ел.eнергията, чрез финансиране от държавата и намалени инфраструктурни такси за 2022 г.

Разходи за 2023 година

Разходите за миналата година са 130 млн. лв., което намаление с 10% на годипшна база. Това се дължи главно на разходите за електроенергия, които през миналата година са по-ниски от тези през 2022 г. Те възлизат на около 24,6 млн. лв. през 2023 г., а през 2022 г. - на 50,1 млн. лв., цитирано от Economic.bg.

Разходите за гориво за 2023 г. са отчетени 6.2 млн. лв., което е 4% от разходите за основна дейност. Тези за персонал са 54% от разходите за основна дейност, което е увеличение от предходните две години, когато са 44%.Това е заради по-високата минимална работна заплата, приета миналата година.

Разходите за външни услуги за 2023 г. са в размер на 26.6 млн. лв., а за амортизации  са 6.2 млн. лв. за 2023 г., което е 4% от разходите по икономически елементи. Ремонтните програми на дружеството за 2023 г. се изпълняват на 91% за товарните вагони и 89% за локомотивите.