И през 11-тия месец на 2018 година безработицата в България остава на ниво от 5,4 процента, показват данните на Европейската статистическа служба, публикувани днес. Същият бе коефициентът и през октомври на същата година. Спрямо година по-рано намалението е в размер на 0,3 процентни пункта, а в абсолютен размер безработните са с 12 хил. по-малко.

По-висока е тя сред мъжете - 5,9%, при 4,9% за жените, което не съвпада с данните от Европейския съюз, където по-голяма безработица има сред слабия пол.

Безработицата в еврозоната и в Европейския съюз остават по-високи - при 7,9% и 6,7%, съответно. В държавите, в които се използва еврото, намалението е от 0,8 пр. п., а в целия блок - 0,6 пр. п.

Това е най-ниската безработица в еврозоната от октомври 2008 година, а в ЕС - от януари 2000 г.

Сред държавите-членки най-ниска е безработицата в Чехия - 1,9%, Германия - 3,3% и Холандия - 3,5%. Най-висока е тя в Гърция - 18,6% (данни за септември 2018 г.) и Испания - 14,7%.

Младежката безработица в ЕС (на възраст под 25 г.) е 15,2%, спад от 0,9 пр. п. спрямо същия период на миналата година.

Чехия, Словакия и Германия "откраднаха" украинските работници от Полша

Чехия, Словакия и Германия "откраднаха" украинските работници от Полша

Най-голямата икономика в ЦИЕ вече не е толкова атрактивна за тях