Безработицата в Норвегия се изстреля до 14,7% към края на март, показват данните на местната национална статистика. Това е един от най-високите дялове от населението в трудоспособна възраст, който е изпадал от заетост в историята на страната, като за последен път подобна картина се е наблюдавала през Втората световна война.

Същевременно темпът на покачване е изключително висок - през януари тази година делът на безработните беше едва 3,8%, след като в средата на 2019 г. спадна до най-ниската си стойност от 2014 г. насам. Така безработицата не само е сред най-високите в историята, но и отчете определено най-бързото си нарастване.

Столицата Осло е сред най-тежко засегнатите, като там безработното население вече е 12,7% от работещите, а повече от 25% от заетите в туризма и транспорта също вече не са работа. В сферата на търговията на дребно процентът, макар и изключително висок, все пак е по-нисък - 20%.

Графика: Безработица в Норвегия

Източник: Tradingeconomics

Данните в страната показват, че делът на цялостно безработните е 10,7%, докато други 4% са се регистрирали като частично безработни. До ситуацията се стигна, след като преди три седмици властите в страната въведоха извънредни мерки за справяне с пандемията от коронавирус.

Тъй като обаче те включваха и затваряне на публични и частни институции, решението на политиците простреля икономиката на страната в крака, довеждайки до трайното преустановяване на дейност на много компании.