Държавната комисия за енергийно и водно регулиране прие задължителни указания към ЧЕЗ Електро АД за прилагането на действащите цени на електрическата енергия. С цел недопускане на разлики при формирането на сметките на абонатите регулаторът постанови дружеството да използва утвърдените вече от ДКЕВР цени за разпределение и снабдяване с ДДС.

По този начин се запазват утвърдените от ДКЕВР на 28.09.2006 година крайни цени за дневна и нощна енергия за бита в размер на 0.146 лв/кВтч и 0.093 лв/кВтч с ДДС.

В резултат на приетите днес указания цената за разпределение на „ЕРД Столично"АД, „ЕРД София област"АД и „ЕРД Плевен"АД следва да бъде 0,050 лв/кВтч, а цените за снабдяване съответно - 0,096 лв/кВтч през деня и 0,043 лв/кВтч през нощта.

С приетите днес указания ДКЕВР задължава още дружеството да компенсира битовите потребители за получените разлики в сметките за януари 2007 година.