Днес Европейската комисия нареди на Гърция да осигури конкуренция в доставките на кафяви и лигнитни въглища за нуждите на държавната енергийна компания Public Power Corp., научаваме от eubusiness.com. Атина е обвинена, че предоставя на PPC "фактически монопол".

Надзорният орган на конкуренцията в ЕС дава на Гърция осем месеца за „поправка", в противен случай ще предприеме действие в съда за нарушение на европейското законодателство.

Компанията PPC произвежда 85% от електричеството на страната и едновременно държи 91% от лицензите за добив на лигнитни въглища - главен източник за производство на енергия в южната ни съседка.

Пазарът на електричество в Гърция започва да се либерализира още през 2001, но Гърция е оставила на PPC фактически монополно положение в достъпа до лигнит и така косвено осигурява доминантната позиция на компанията на пазара на електричество - твърди Брюксел.

Според Еврокомисията, конкурентите на PPC трябва да получат достъп до поне 40% от ресурсите на лигнит, за да има действително поле за конкуренция на гръцкия пазар и клиентите да бъдат облагодетелствани, както казва комисар Нели Кроес.

Говорител на Брюксел обаче специално е отбелязал, че антимонополната намеса не трябва да се разбира като косвено одобрение на лигнита, който е силно замърсяващ енергиен източник.