Европейската централна банка реши да остави основните си лихвени ставки непроменени, както и размера и продължителността на своите програми за "количествени улеснения - т.нар. "Пандемична програма за извънредни покупки" (PEPP) и стандартната си дългогодишна програма за закупуване на активи (APP), предаде БНР.

По този начин се оправдаха очакванията на финансовите пазари, че ЕЦБ ще заеме "изчаквателна" позиция, за да види ефектите от предприетите досега мерки в подкрепа на икономиката на еврозоната, която е силно засегната от коронавирусната пандемия.

На днешното си редовно заседание ЕЦБ запази без промяна основната лихва по операциите за рефинансиране (т.нар. "репо лихва") на ниво от 0,00% и заемната си лихва на ниво от 0,25%. Тя остави без промяна депозитната лихва от -0,5%, което означава, че на свободните резерви на търговските банки от еврозоната ще продължава да бъде налагана "наказателна" лихва от 0,5 на сто.

Тя също така отбеляза, че лихвените проценти ще останат на сегашните или на по-ниски нива, докато в еврозоната не бъде достигната целева инфлация от малко под 2 на сто.

ЕЦБ ще продължи да осъществява покупки на активи чрез своята "Пандемична програма за извънредни покупки на активи" (PEPP) в размер на общо 1,36 трлн. евро поне до юни 2021 година, както и нетните си покупки по дългогодишната програма за закупуване на активи (APP) с месечен темп от 20 милиарда евро, както и покупките според допълнителния временен пакет от 120 милиарда евро до края на 2020 година.

Управителният съвет на ЕЦБ също така ще продължи да осигурява голяма ликвидност чрез своите операции по рефинансиране. По-специално, последната операция от целеви операции за дългосрочно рефинансиране (TLTRO III) регистрира много високо усвояване на средства, подкрепяйки по този начин банковото кредитиране на фирми и домакинства, отбеляза централната банка.

Управителният съвет на банката остава в готовност да коригира всички свои финансови инструменти, когато това е подходящо, за да гарантира, че инфлацията се движи към целта от малко под 2% по устойчив начин.