Водещите инвестиционни банки се нуждаят от допълнителни капитали, за да достигнат новия по-висок праг, поставен от Европейската централна банка след проверка на състоянието на сектора, пише Bloomberg.

Десетилетие след началото на финансовата криза надзорните органи все още се опитват да направят банковия сектор по-устойчив, за да избегнат подобно голямо сътресение.

Резултатите сочат, че има какво още да се желае от финансовия сектор след стрес теста на европейските банки от началото на месеца. Вицепрезидента на ЕЦБ Луис Де Гиндос заяви, че 12-те банки (които представляват близо 40% от активи в сектора) с капитали на стойност по-малко от 9% от активите им, трябва да подобрят устойчивостта и капиталовите си позиции.

По този признак Societe Generale, Deutsche Bank и BNP Paribas имат недостиг от съответно 5,4 млрд. евро, 3,4 млрд. евро и 2,5 млрд. евро, според изчисления на Reuters.

Това е повече от комбинирания дефицит на останалите девет банки, които също не достигат необходимия праг. Сред тях са испанските Sabadell и BBVA, италианската UBI Banca и немската Nord-LB.

Докато засиленият контрол не е нищо ново за Deutsche Bank, чийто акции удариха дъното през последните месеци, то той ще е голяма промяна за BNP и Societe Generale.

Акциите на тези два глобални кредитора с големи инвестиционни операции задминават останалата част от банковия сектор на еврозоната откакто започна финансовата криза.

Двете банки също бяха пощадени от ЕЦБ при инициативата да се намалят лошите кредити, които са концентрирани при кредитори, насочени към родния пазар, в страните, дарени най-силно от кризата, като Кипър, Гърция, Португалия и Италия.

Но нещата се променят и тази година ЕЦБ включи в стрес теста нови индикатори.

9-процентният праг не е формално изискване. Той се определя за всяка банка по отделно от ЕЦБ и Единния надзорен механизъм.

Също така стрес тестовете на Европейския банков орган не отчитат каквито и да било мерки, които банките могат да предприемат, за да запазят собствените си средства, като продажба на активи. Така че заложеният праг е по-скоро ориентировъчна цел.

Резултатите от тестовете, все пак, са ориентир за това колко капитал трябва да има една банка, което не е правно обвързващо, но може да доведе до засилен контрол и коригиращи мерки от страна на надзорните органи.