Млади и образовани европейци с професионален опит, които могат веднага да се интегрират на пазара на труда - по този начин бяха определяни бежанците от Украйна още в началото на конфликта.

Година и половина по-късно потенциалът им не се използва пълноценно и голям процент от тях работят почасово на позиции, изискващи по-ниска квалификация от тази, която притежават, пише "Ройтерс" в свой материал.

41 водещи световни компании ще дадат работа на 250 000 бежанци в Европа

41 водещи световни компании ще дадат работа на 250 000 бежанци в Европа

Амбициозните проекти ще бъдат реализирани през следващите 3 години

Агенцията отбелязва, че това е особено видимо в Източна Европа, където именно липсата на работна ръка удря по растежа и подхранва инфлацията.

Контекст: Около 6 милиона души, сред които - много жени и деца, избягаха от войната, като се установиха в различни държави в ЕС. Най-голям е броят им в Германия - 1,06 млн., но много са и в съседните на нападната от Русия страна.

Голяма част от тях са в активна възраст, а освен това процентът на високообразованите украинци (53% според Организацията за икономическо сътрудничество и развитие - ОИСР) е по-висок от средния за ЕС.

От ОИСР изчисляват, че интегрирането на бежанците може да разшири трудовата сила в Европа с половин процент и да намали значително проблемите с намирането на работна ръка.

Какво работят украинските бежанци в Европа и какви заплати получават (у нас)

Какво работят украинските бежанци в Европа и какви заплати получават (у нас)

Основната бариера за украинците е владеенето на езици

Детайли: Реалната ситуация е различна - според организацията голяма част от украинските бежанци към момента се трудят на срочни договори или на непълно работно време. Това не са устойчиви форми на заетост.

Причините са различни:

  • Дипломите и придобитата квалификация извън ЕС не се признават или се налага бежанците да минават през тромави процедури, които понякога изискват документи, които могат да бъдат набавени само в Украйна;
  • Строгите езикови изисквания налагат посещаването на курсове, а то трудно се комбинира с труд на пълно работно време;
  • На места има проблеми с достъпа на децата от ясли, градини и училища, което допълнително затруднява майките им.

Особен е случаят в Германия. В страната незаетите работни места са на рекордно високо за следвоенната история нива. В същото време по-малко от 20% от бежанците са заети. Причината - политиката на Берлин поставя акцент върху научаването на езика, което би трябвало да повиши шансовете за дълготрайна заетост.

По време на обучението настаняването им се плаща от държавата.

Откъде Европа намира пари за милионите украински бежанци?

Откъде Европа намира пари за милионите украински бежанци?

Приблизително 6 милиона украински бежанци са избягали в съседни европейски страни от началото на войнаta

Какво следва: Механизмът за закрила на украинските бежанци в ЕС е със срок на действие до март 2024 г., а войната в страната е твърде вероятно да продължи по-дълго.

Това създава допълнителен проблем - работодателите към момента не са наясно дали и докога биха могли да разчитат на украинците. Това допълнително намалява шансовете им за заетост, предупреждават от ОИСР.