977 фирми са обявени в несъстоятелност през четвъртото тримесечие у нас, показват данните на НСИ. На годишна база това е спад с 14,9%.

Толкова малко фалити не са отчитани в последните месеци на 2019-2023 г., става ясно от информацията на националната статистика.

Компании на ръба: Корпоративните фалити през 2024 година ще нараснат

Компании на ръба: Корпоративните фалити през 2024 година ще нараснат

Предприятията са изправени пред рсе по-нарастващи разходи

В същото време, новорегистрираните правни единици намаляват на годишна база с 8,2% до 10 633.

Снимка 649554

Източник: НСИ

На тримесечна база фалитите се увеличават с над 17%, но има и ръст на новите фирми спрямо края на лятото.

В кои сектори у нас имаше най-много фалити през 2022 година

В кои сектори у нас имаше най-много фалити през 2022 година

Очакванията на експертите са вълната от несъстоятелности да продължи и през 2024 година

Най-много нови и най-много фалирали фирми има в търговията. Притеснително е съотношението в промишлеността - 110 новорегистрирани и 36 банкрутирали.