Геополитическата несигурност продължава да бъде основният повод за притеснение на българските бизнес лидери, показва проучването на PwC в България. Цели 84% от изпълнителните директори изразяват мнение, че геополитическата ситуация може да възпрепятства разрастването на компаниите им. Още по-висок е процентът в целия регион на Централна и Източна Европа - 89%, докато глобално той е съпоставим с България.

Втората най-голяма заплаха са кибер-атаките, като за 80% от бизнес лидерите у нас това представлява сериозно притеснение - малко повече, отколкото в ЦИЕ. Челната тройка се оформя от наличието на персонал с ключови умения - 78%.

Застаряващото население, постоянното високо ниво на емиграция от страните от ЦИЕ, промените, които милениум поколението внася на работното място и вливането на поколението Z в работната сила, нарастващата нужда от повишаване на квалификацията - това са факторите, които имат значително последици за начина, по който бизнес лидерите във всички сектори на икономиката управляват своите компании.

Миналата година бъдещето на еврозоната беше втората най-притеснителна тема, докато тази година тя се "срива" до седма позиция. През миналата година едва 45% пък се притесняваха от кибер атаки.

Сред другите най-големи притеснения на бизнес лидерите са свръх регулацията, несигурния икономически растеж, популизма, тероризма и социалната нестабилност.

В същото време обаче българският изпълнителен директор е позитивно настроен за бъдещето. 71% вярват, че глобалната икономика ще расте с по-бързи темпове през следващите 12 месеца. Миналата година те бяха двойно по-малко. И всъщност България се нарежда на трето място по оптимизъм само след Бразилия и Канада. 91% пък са уверени във възможностите за растеж на бизнеса си през следващите три години. И по този показател сме далеч пред останалите държави в региона.

"При липса на събитие "черен лебед" на хоризонта не изглежда да се задават отрицателни настроения, които биха могли да нарушат благоприятните икономически тенденции, оказващи влияние върху България през последните години. Големият вътрешен и регионален растеж са довели до равнища на заетост, близки до това, което може да се счита за пълна заетост. Това води до ръст на заплатите и вътрешното потребление. Тези тенденции следва да продължат в краткосрочен и средносрочен план. В дългосрочен план обаче, устойвичото развитие ще зависи от способността на България да се справи с негативните демографски тенденции", казва Джок Нюнан, съдружник.

Въпреки оптимизма, българският бизнес е далеч под глобалното ниво що се отнася до намеренията за разширяване на екипа. Едав 18% планират увеличение на броя на служителите, а 25% смятат, че е нужно да намалят персонала.

В световен мащаб 54% от изпълнителните директори смятат да наемат още хора, а 18% - да намалят екипа.