Потреблението на електроенергия по света расте по-бързо от населението на планетата, съобщи американската администрация за енергийна информация, предаде Oilprice.

Според статистика на администрацията през последните петнадесет години част от увеличението на глобалното потребление на електроенергия се дължи на увеличеното потреблението в развиващите се икономики. За разлика от тях потреблението в някои вече развити икономики намалява за същия период от време.

В Съединените щати общото потребление на електроенергия се е повишило леко през последните 20 години, според Американската администрация за енергийна информация. Потреблението на електроенергия на човек обаче намалява с почти 7 на сто между 2000 и 2017 г., поради по-високата енергийна ефективност и промените в икономиката, които доведоха до по-малко използване на електроенергия на единица икономическа продукция.

Растежът на електроенергията на глава от населението в страните с по-слабо развити икономики се е удвоил между 2000 и 2017 г. в сравнение с икономиките на по-развитите страни, според ОВОС. Тази година се очаква потреблението да падне поради коронавирусната криза, заяви агенцията по енергетика в Global Energy Review 2020 през април.

Светът ще добива половината от нужното електричество от вятъра и слънцето до 2050-а

Светът ще добива половината от нужното електричество от вятъра и слънцето до 2050-а

Европа ще е лидер с 92% възобновяема електроенергия

Търсенето е намалено заради блокировките в много региони и страни, което се отразило на енергийния микс, като възобновяемите енергийни източници имат по-голям дял, тъй като производството на възобновяеми енергийни източници до голяма степен не се влияе от търсенето, заяви (Международна агенция за атомна енергия) МААЕ.

Търсенето на всички други източници на електроенергия - включително въглища, газ и ядрена енергия, намалява през първото тримесечие на 2020 г.

САЩ се готви за драстичен ръст на електричеството от вятърни мощности

САЩ се готви за драстичен ръст на електричеството от вятърни мощности

То регистрира над 100% покачване само между 2010 и 2017 г., а от тогава цените на турбините спаднаха още

Като цяло глобалното търсене на електроенергия ще се понижи с 5% през тази година, докато в някои региони може да се наблюдава спад от 10%, посочва администрацията за енергийна информация.

Пет любопитни метода за производство на електричество

Пет любопитни метода за производство на електричество

Някои от тях включват използване на медузи, захар и лук