Почти половината от необходимата електроенергия ще се добива от възобновяеми източници до 2050 година, тъй като производството на ток от слънцето и вятъра става все по-евтино.

Сериозната промяна за следващите три десетилетия ще се наложи заради увеличаващото се потребление и нужди, свързани с електричество. Освен това инвеститорите са вложили $13,3 трилиона в нови проекти, става ясно от доклад на Bloomberg.

Действията, които ще доведат до по-малко използване на твърди горива, ще окажат благоприятно въздействие върху климатичните промени. Енергията от вятъра и слънцето ще допринесе за ограничаване на вредните емисии, за които в Париж се договориха правила.

Очаква се до 2050 година половината електричество да се произвежда от слънцето и вятъра, а още 21% да се добиват от хидро, ядрени и други възобновяеми източници на електроенергия.

Въглищата ще са най-големият губещ през предстоящите години, като техният дял в енергийния сектор ще се понижи от 37% на 12% през 2050 година.

Великобритания постави нов рекорд за най-дълъг период без използване на въглища

Великобритания постави нов рекорд за най-дълъг период без използване на въглища

Обединеното кралство възнамерява да преустанови изгарянето на въглища напълно до 2025 година

Останалите възобновяеми източници включват геотермални системи, горивни клетки и устройства, които извличат енергия от приливните вълни. Все още обаче не ясно кой от всички варианти ще се окаже най-икономичен за масово приложение.

Прогнозата е, че много нации ще заложат на възобновяеми източници до 2030 година, което ще помогне за постигане целите, договорени в Парижкото споразумение. Една от тях е да се намали покачването на температурите до два градуса.

От 2010 година насам цената на енергията, произвеждана от вятъра, е паднала с 49%, а тази на соларната енергия се e понижила с 85%.

За да елиминира светът напълно емисиите на парникови газове от енергийния сектор, технологиите, включително улавянето на въглерода и съхраняването на хидро- и слънчева енергия трябва да осигурят около 13 000 терават часа.

Това е еквивалентно на половината от електричеството, произвеждано за ден сега. Но дори всяка страна да премине към използването на възобновяема електроенергия, все още остават вредните емисии от коли, кораби въздушния транспорт и отоплителните системи.

Европа заема водещата роля в тази промяна, като източниците на възобновяема енергия ще осигуряват 92% от електричеството в региона.

Китай и Индия, които продължават да изграждат централи на въглища, ще добиват около 2/3 от тяхната електроенергия от слънцето и вятъра. А Щатите ще произвеждат само 43% възобновяемо електричество.